••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Obe predajne sú otvorené •••

EDIS - vydavateľské centrum Žilinskej univerzity ponúka tieto služby

EDIS spája výhody prepojenia vydavateľskej a polygrafickej činnosti - pre univerzitu, jej zamestnancov, študentov i pre externých zákazníkov. Reťazec činností zabezpečovaný vydavateľským centrom je úplný - od redakčného a grafického spracovania, fotografických služieb cez tlač a knihárske spracovanie až po predaj a distribúciou publikácií a obrandovaných reklamných predmetov.

V prípade záujmu o akúkoľvek našu službu nás môžete kontaktovať mailom: edis@uniza.sk.

Ponúkame:

Vydavateľské služby

V redakciách vydavateľstva dostávajú svoju prvú podobu rukopisy skrípt, učebníc, monografií, ale taktiež periodických publikácii.

zobraziť

Polygrafické služby

EDIS je interným poskytovateľom polygrafických služieb pre potreby UNIZA a jej súčastí. Zároveň však poskytuje svoje tlačiarenské služby aj pre externých zadávateľov.

zobraziť

Predaj publikácií

Oddelenie predaja zabezpečuje predaj literatúry vydávanej na UNIZA, titulov iných vydavateľstiev, propagačných predmetov a kopírovacích služieb.

zobraziť
košík
0.00 EUR