••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Z dôvodu spracovania záverečných prác sú predajne otvorené v obmedzenom režime •••

Informácie pre autorov

EDIS-vydavateľské centrum v snahe vyjsť autorom publikácií v ústrety pripravilo metodické pokyny, ktoré sú súčasťou smernice č. 152 – Zásady edičnej činnosti Žilinskej univerzity v Žiline.

Tento dokument je k dispozícii na intranete Žilinskej univerzity, na web-stránke Žilinskej univerzity (záložka Štúdium – Edičná činnosť), ale vyšiel aj v tlačenej podobe.

Autorov publikácii prosíme, aby si preštudovali metodické pokyny skôr, než začnú rukopis spracovávať po technickej stránke. ODPORÚČAME – aby pred tým, ako začnú sami „zalamovať“ text, poslali prvú kapitolu na kontrolu a úpravu do redakcie vydavateľstva EDIS (mail: simankova@uniza.sk, príp. jana.paurikova@uniza.sk, andrej.kurecka@uniza.sk), ktorí odsúhlasia formát a autor bude môcť pripraviť kvalitné podklady.

V skratke (alebo najčastejšie chyby):

- Knihy – monografie/učebnice majú štandardne formát B5, t.j. 13x20 cm potlačenej plochy, vrátane čísla strany a záhlavia, preto požadujeme, aby: autori nedávali texty publikácií, t. j. učebníc, resp. monografií - do formátu A4. Vtedy sa totiž text musí tlačiť zmenšene, na požadovaný formát B5, čím sa značne naruší kvalita písma, čitateľnosť, kvalita obrázkov...

- text treba centrovať, dôležitá je veľkosť potlačenej plochy – znamená to rovnaké okraje vpravo aj vľavo, nenastavovať väzbu vľavo a pod.

- pozor na úpravu obrázkov, grafov – musia byť kvalitné a funkčné, pritom dbať o to, aby nemali tenké čiary a malé čísla atď.

- dbať na správne číslovanie strán – najjednoduchšie je dať číslo do prostriedku strany, resp. vpravo nepárne čísla - vľavo párne, nie jednostranne.

- nová kapitola by sa mala začínať na nepárnej strane knihy,

- ak majú publikácie reklamy, autor musí pre ňu vyznačiť presné miesto, text, emblémy firiem, fotografie a obrázky musia byť čisté, kompletné a dobre reprodukovateľné,

- na plnofarebnú obálku dodá autor kvalitný obrázkový materiál – fotografiu, prospekt a pod., minimálne 300 dpi, najlepšie vo formáte pdf., jpeg, tiff,... (nie vo Worde),

 - pokiaľ ide o skriptá – tlačia sa v podstate tak, ako dodáte, na A4, bez väčších zásahov našich technických redaktorov, nemáme predpísanú šablónu – stačí formát A4,

- bez ohľadu na to, akú formu (knižnú/CD) bude mať publikácia (kniha/skriptá), EDIS požaduje rukopis na CD a aj vytlačený na papieri vzhľadom na výpočet AH.

 Ďakujeme za pochopenie!

košík
0.00 EUR