••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

O nás


EDIS-vydavateľstvo UNIZA pôsobí na UNIZA už tri desaťročia. Počiatky, pôvodne reprografického oddelenia, sa spájajú s iniciatívou rektorov – prof. Puškára a prof. Kluvánka. Najskôr bolo reprografické oddelenie priradené k oddeleniu pre vzdelávanie, ktoré viedla a budovala PhDr. Renáta Švarcová. Už v apríli roku 1990 sa z reprografického oddelenia, ktoré primárne slúžilo ako rozmnožovňa, stalo edičné stredisko s vydavateľským oprávnením. Začala sa realizovať redakčná práca vrátane DTP spracovania a v roku 1990 bolo vydaných prvých sedem  titulov skrípt.

Z edičného strediska sa postupne stalo univerzitné vydavateľstvo. Tento vývoj bol zavŕšený po formálnej stránke zmenou názvu na EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline a zriadením samostatnej právnickej osoby – rozpočtovej organizácie od 1. 2. 1998. Významným technologickým medzníkom bolo zakúpenie ofsetového tlačiarenského stroja Heidelberg pre farebnú tlač v roku 1999. Od 1. 1. 2005 sa EDIS opäť stáva organizačnou súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 2008 sa pridáva k polygrafickej a vydavateľskej činnosti aj činnosť predaja, otvára sa prvá vlastná predajňa študijnej literatúry v budove Univerzitnej knižnice. Od roku 2014 je v prevádzke aj druhá predajňa EDIS shop v budove rektorátu, kde sa okrem publikácií predávajú aj propagačné predmety UNIZA. K ďalšej zmene názvu dochádza v roku 2015, kedy sa rozhodnutím akademického senátu UNIZA mení názov na EDIS – vydavateľské centrum ŽU. Od 4.10.2021 sa schválením akademického senátu mení názov na EDIS-vydavateľstvo UNIZA

Podľa počtu vyrobených publikácií, kvality polygrafických prác a technologického vybavenia patrí EDISu popredné miesto medzi vysokoškolskými vydavateľstvami na Slovensku. Podľa štatistiky vydaných neperiodických publikácií zisťovanej SNK patrí EDIS UNIZA dlhodobo medzi 20 najväčších vydavateľov čo do počtu vydávaných titulov. EDIS je dlhoročných členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR. Do roku 2020 sme vydali celkom 4 660 publikácií.

košík
0.00 EUR