••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Obe predajne sú otvorené •••

Kontaktné informácie

Predajňa literatúry EDIS

Internetový obchod www.edis.uniza.sk

Tel. kontakt: +421 41 513 49 25

Mail: edis_objednavky@uniza.sk (mail len pre objednávky z e-shopu www.edis.uniza.sk, nie pre objednávky záverečných prác).

Prevádzkovateľ: 

Žilinská univerzita v Žiline

EDIS-vydavateľstvo UNIZA

Univerzitná ul. 8215/1, blok HB

010 26 Žilina

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Menný zoznam zamestnancov EDIS

riaditeľka
Ing. Alena Michálková
+421 41 513 4900, +421 917 169 628
miestnosť: EDIS24
Ekonómka
Zuzana Kubalová
+421 41 513 4904,
miestnosť: HBE23

Oddelenie predaja

Vedúca predaja
Darina Kuzmíková
+421 41 513 4916,
miestnosť: EDIS 25
Referentka predaja/ Predajňa literatúry EDIS
Dominika Halamová
+421 41 513 4925,
miestnosť: budova UK/5I
Kopírantka / Kopírovacie centrum
Marcela Kaháková
+421 41 513 4901, +421 917 210 671
miestnosť: EDIS 4
Referentka predaja / EDIS shop
Svetlana Michálková
+421 41 513 4935,
miestnosť: Rektorát/EDIS shop

Oddelenie redakcie

vedúca redakcie
PhDr. Katarína Šimánková
+421 41 513 4906,
miestnosť: EDIS36
redaktorka / Komunikácie
Ing. Sylvia Dundeková, PhD.
+421 41 513 4909,
miestnosť: HB71
Technická redaktorka
Mgr. Jana Pauríková
+421 41 513 4902,
miestnosť: EDIS29
Redaktorka / Spravodajca - na MD
Mgr. Eva Vlčková
+421 41 513 4906, +421 907 703 642
miestnosť: EDIS36
Technický redaktor
Juraj Zbýňovec
+421 41 513 4908,
miestnosť: EDIS34
Technický redaktor
Mgr. Andrej Kurečka
+421 41 513 4907,
miestnosť: EDIS29
redaktor
Mgr. Stanislav Muntág
041/513 4924,
miestnosť: EDIS36
redaktorka / Spravodajca
Adriana Valentovičová, Mgr.
041/ 513 49 06,
miestnosť: HB 36

Oddelenie výroby

Vedúca výroby
Ing. Monika Pflieglová
+421 41 513 4903, +421 905 650 754
miestnosť: EDIS26
Knihárka
Katarína Čičmancová
+421 41 513 4945,
miestnosť: EDIS 5
Knihár
Michal Dudáš
+421 41 513 4945,
miestnosť: EDIS 5
Tlačiar
Ivan Fojtík
+421 41 513 4947,
miestnosť: EDIS 2
Knihárka
Jozefína Pratáková
+421 41 513 4945,
miestnosť: EDIS 5
vedúci knihárne
Július Mokáň
+421 41 513 4945,
miestnosť: EDIS 5
Kníhárka
Monika Mravcová
+421 41 513 4945,
miestnosť: EDIS 5
košík
0.00 EUR