••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Obe predajne sú otvorené •••

Spravodajca UNIZA - univerzitný časopis

Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline vychádza od roku 1982. Jeho tvárou bol dlhé roky PhDr. Albert Jurčišin.

Príprava časopisu zahŕňa redakčné a grafické spracovanie, tlač, väzbu, distribúciu a archiváciu časopisu. Redakcia upravuje, koriguje a píše články, neskôr navrhuje grafické spracovanie.

Tu nájdete aktuálne číslo 

 

Usmernenia pre prispievateľov v Spravodajcovi:

Nadpis - 48 znakov vrátane medzier (ak je dlhší, bude pravdepodobne skrátený)

Článok na celú stranu - 5500 znakov vrátane medzier + 1 fotografia (ak autor pošle viac fotografií, bude vybratá jedna) alebo 3500 znakov + dve fotografie

Článok na 1/2 strany je 3200 znakov bez foto alebo 1200 znakov + foto


Fotografia sa musí posielať ako samostatný súbor vo formáte JPG, TIFF, PSD, EPS (nie súčasť wordu), v dostatočnej kvalite, t. j. minimálne rozmery širšej strany fotografie 2500 pixelov (alebo v plnom rozlíšení z fotoaparátu).

Ak sa k článku musia uverejňovať logá (väčšinou projekty), treba znížiť počet znakov v texte o cca 500.

Ak nie je článok presne na stranu (5500 znakov + foto), môže sa stať, že nebude uverejnená fotografia (stáva sa to najmä pri kratších článkoch, ak je priložená foto).
Nevyžaduje sa formálna úpravu - text z wordu sa nanovo zalamuje do grafického programu. Je dobré, ak sa v texte nenachádzajú gramatické chyby, ale text ešte prechádza jazykovou úpravou.

Články je potrebné zaslať najneskôr v deň uzávierky na mail: spravodajca@uniza.sk

 

 

košík
0.00 EUR