••• Obe predajne sú otvorené. ••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne. •••

Oznamy / aktuality

Pamätná celinová obálka vydaná pri príležitosti 70. výročia Žilinskej univerzity v Žiline

Personalizovaná celinová obálka vydaná pri príležitosti 70. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline.

Obálka je v predaji v EDIS shope a na www.edis.uniza.sk

Dňa 18.9.2023 si môžete dať opečiatkovať obálku zamestnancom pošty vo vestibule hlavnej budovy pred EDIS shopom v čase od 09.00-11.00 h.

Pri objednávke cez e-shop sa účtuje poštovné v minimálnej sume 4,50 €

Ostatné poplatky sú účtované podľa sadzobníka Doručenie, poštovné a platba

Žilinská univerzita v Žiline vznikla 1. septembra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná. Mala 5 fakúlt: dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku 1959 vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná, ktorá bola 6. septembra 1960 premiestnená z Prahy do Žiliny.

Žilinská univerzita v Žiline patrí k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechniky a informačných technológii, bezpečnostného inžinierstva, riadenia a informatiky, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum, Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.


Fungovanie predajní EDIS

Otváracie hodiny od 1.7.2023 do začiatku semestra:

Predajňa literatúry: Pondelok až štvrtok od 8:00-14:00 hod.
EDIS shop: Pondelok až piatok od 8:00-14:00 hod.

Otváracie hodiny predajní nájdete v časti: Dôležité odkazy  Predajňa literatúry a EDIS shop.

Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne.

 


Tlač a viazanie záverečných prác

EDIS-vydavateľstvo UNIZA prijíma objednávky od študentov UNIZA na väzbu a tlač záverečných prác výhradne elektronicky prostredníctvom on-line objednávkového systému: EDIS - Objednávkový systém záverečných prác (uniza.sk) Študent UNIZA si objedná väzbu práce s uvedením povinných údajov na vypracovanie obalu a zároveň môže do objednávkového systému nahrať aj vnútro práce. 

Doba na spracovanie objednávky väzby a tlače záverečnej práce je max. 5 pracovných dní od zadania kompletnej objednávky.

Odporúčame zadať si komplet celú objednávku - väzbu aj tlač vnútra v jednej objednávke. Dodatočné vytvorenie objednávky len na tlač vnútra nie je možné. Tlačiť vnútro práce je možné aj na počkanie v EDISe, príp. si doniesť vytlačené vnútro (treba mať však vopred objednané dosky - obal záverečnej práce). Zviazanie s vopred objednanými doskami je do 24 hodín, príp. za expresný príplatok do 2 hodín.

V roku 2023 zabezpečujeme aj odoslanie hotových a uhradených záverečných prác na fakulty UNIZA podľa rozhodnutia príslušných fakúlt (t.j. pre FEIT, FBI, FRI)

Obaly v koženkovej väzbe nie je možné objednať cez on-line objednávkový formulár. Objednávku je potrebné zadať osobne v EDIS-e.

 

Informácie k ZP_2023 (449 kB)
Cenník (50 kB)

Študijná literatúra s 0 % DPH pre študentov

V prípade, že ste študent Žilinskej univerzity (všetky formy a stupne štúdia), môžete si zakúpiť študijnú literatúru vydanú UNIZA s 0 % sadzbou DPH.

Podmienkou je, že počas procesu objednania označíte, že ste študentom UNIZA a overíte sa prostredníctvom UNIZA (LDAP) účtu, ktorý používate, napr. pre prihlásenie do IS Vzdelávania, WiFi, eMANY atď.

Meno a priezvisko na faktúre sa musí zhodovať s údajmi overeného študenta. Pri 0 % DPH nie je možná platba v hotovosti pri osobnom odbere. Odporúčame využiť platbu formou Elektronickej peňaženky UNIZA - eMANY (platí aj pre osobný odber a pre doručenie Slovenskou poštou vo forme zásielky na adresu, na poštu alebo Balíkomatu). Úhradu cez eMANY musí realizovať overený študent.

Pozn.: Nákup študijnej literatúry pre študentov UNIZA je oslobodený od DPH v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty


Výročná správa o činnosti EDIS-vydavateľstva UNIZA

EDIS v roku 2022 vydal pre Žilinskú univerzitu 82 knižných titulov neperiodických publikácií.  Najpredávanejšou knihou UNIZA bolo skriptum Materiály II. Návody na cvičenia zo strojníckej fakulty. Dve publikácie našich autorov boli ocenené prémiami Literárneho fondu, konkrétne publikácia Trvaloudržateľné materiály a technológie vozoviek a spevnení dopravných plôch a publikácia Integrovaný systém manažmentu rizík v podniku.

Viac informácií o našej činnosti nájdete v prílohe.

Výročná správa o činnosti EDIS-vydavateľstva UNIZA (1581 kB)

Ocenení autori

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové  programy Literárneho fondu každoročne udeľuje cenu za vedeckú a odbornú literatúru ako prejav verejného uznania za vytvorenie vedeckého alebo odborného diela, ktoré vyšlo v 1. vydaní. Teší nás, že za rok 2021 prémiu Literárneho fondu  získali aj dva tituly autorov zo Žilinskej univerzity.

V kategórii technických a matematických vied je to publikácia autorského kolektívu prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Walter Scherfel, doc. Ing. Eva Remišová, PhD., doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD., doc. Ing. Katarína Zgútová, PhD., Ing. Jozef Vangel, CSc., Ing. Juraj Plesník   Trvaloudržateľné materiály a technológie výstavby vozoviek a spevnení dopravných plôch.

Druhým oceneným je kolektív autorov doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., doc. Ing. Katarína Buganová, PhD., doc. Mgr. Vladimír T. Míka, PhD., Ing. Matej Masár, PhD. a dielo Integrovaný systém manažmentu rizík v podniku.

 Obidva tituly vydala Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve UNIZA.

Autorom srdečne blahoželáme!


košík
0.00 EUR