••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Oznamy / aktuality

Fungovanie predajní EDIS

Otváracie hodiny predajní nájdete v časti: Dôležité odkazy  Predajňa literatúry a EDIS shop.

Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne.

Od 5.6. do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ. 

Publikácie v zľave pred vyradením (451 kB)

Tlač a viazanie záverečných prác

EDIS-vydavateľstvo UNIZA prijíma objednávky od študentov UNIZA na väzbu a tlač záverečných prác výhradne elektronicky prostredníctvom on-line objednávkového systému: EDIS - Objednávkový systém záverečných prác (uniza.sk) Študent UNIZA si objedná väzbu práce s uvedením povinných údajov na vypracovanie obalu a zároveň môže do objednávkového systému nahrať aj vnútro práce. 

Doba na spracovanie objednávky väzby a tlače záverečnej práce je  3 pracovné dni od zadania kompletnej objednávky.

Odporúčame zadať si komplet celú objednávku - väzbu aj tlač vnútra v jednej objednávke. Dodatočné vytvorenie objednávky len na tlač vnútra nie je možné. Tlačiť vnútro práce je možné aj na počkanie v EDISe, príp. si doniesť vytlačené vnútro (treba mať však vopred objednané dosky - obal záverečnej práce). Zviazanie s vopred objednanými doskami je do 24 hodín, príp. za expresný príplatok do 2 hodín.

Obaly v koženkovej väzbe nie je možné objednať cez on-line objednávkový formulár. Objednávku je potrebné zadať osobne v EDIS-e.

 

Informácie k ZP_2023 (449 kB)
Cenník (50 kB)

Študijná literatúra s 0 % DPH pre študentov

V prípade, že ste študent Žilinskej univerzity (všetky formy a stupne štúdia), môžete si zakúpiť študijnú literatúru vydanú UNIZA s 0 % sadzbou DPH.

Podmienkou je, že počas procesu objednania označíte, že ste študentom UNIZA a overíte sa prostredníctvom UNIZA (LDAP) účtu, ktorý používate, napr. pre prihlásenie do IS Vzdelávania, WiFi, eMANY atď.

Meno a priezvisko na faktúre sa musí zhodovať s údajmi overeného študenta. Pri 0 % DPH nie je možná platba v hotovosti pri osobnom odbere. Odporúčame využiť platbu formou Elektronickej peňaženky UNIZA - eMANY (platí aj pre osobný odber a pre doručenie Slovenskou poštou vo forme zásielky na adresu, na poštu alebo Balíkomatu). Úhradu cez eMANY musí realizovať overený študent.

Pozn.: Nákup študijnej literatúry pre študentov UNIZA je oslobodený od DPH v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty


Pamätná celinová obálka vydaná pri príležitosti 70. výročia Žilinskej univerzity v Žiline

Personalizovaná celinová obálka vydaná pri príležitosti 70. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline.

Obálka je v predaji v EDIS shope a na www.edis.uniza.sk

Pri objednávke cez e-shop sa účtuje poštovné v minimálnej sume 4,50 €

Ostatné poplatky sú účtované podľa sadzobníka Doručenie, poštovné a platba

Žilinská univerzita v Žiline vznikla 1. septembra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná. Mala 5 fakúlt: dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku 1959 vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná, ktorá bola 6. septembra 1960 premiestnená z Prahy do Žiliny.

Žilinská univerzita v Žiline patrí k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechniky a informačných technológii, bezpečnostného inžinierstva, riadenia a informatiky, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum, Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.


Ocenenia Literárneho fondu

S radosťou sme uvítali správu, že tri publikácie UNIZA získali ocenenia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022:

Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii technických a matematických diel získal prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. za publikáciu Konštrukcie železničných tratí a staníc – železničný spodok

Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii technických a matematických diel získali autori doc. Ing. Katarína Valášková, PhD., Ing. Pavol Ďurana, PhD. za publikáciu Finančné modely v podnikovej praxi a Ing. Matúš Materna, PhD., doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. za publikáciu Komercializácia poskytovateľov leteckých navigačných služieb

 

 

Cena Literárneho fondu sa udeľuje za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela. Prémiu Literárneho fondu je možné udeliť dielu, ktoré sa umiestnilo na ďalších dvoch miestach.

 

Tituly vydala Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve UNIZA.

Autorom gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej publikačnej činnosti.

 


košík
0.00 EUR