••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Finančné modely v podnikovej praxi. Momentum riadenia ziskov

Katarína Valášková, Pavol Ďurana


 

Rok vydania:2022
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vedecká monografia
Väzba:Pevná
Počet strán:217

Materiálové číslo: 401976
ISBN: 978-80-554-1905-3
skladom50+

Cena: 19.50 EUR s 10% DPH

ks

Earnings management (alebo i riadenie zisku) možno chápať ako využívanie rôznych účtovných techník, ktorých hlavným účelom je zostaviť finančné výkazy tak, aby bola obchodná činnosť podniku, rovnako ako i jeho finančná situácia, vykreslená v čo najpozitívnejšom svetle. Mnoho účtovných pravidiel a princípov požaduje od podnikových manažérov, aby svoje rozhodnutia vykonávali v súlade s týmto účelom. Earnings management teda sleduje spôsob, akým možno využívať účtovné pravidlá a vytvárať finančné výkazy tak, aby dochádzalo k zvyšovaniu alebo vyrovnávaniu podnikových príjmov;, špecifickou zložkou je i transferové oceňovanie, kde možno identifikovať kritické faktory ovplyvňujúce rozhodnutia manažmentu v kontexte oportunistického modelovania zisku a daňovej optimalizácie.
Predmetná monografia sa zameriava na fenomén earnings managementu a hľadá vhodný spôsob merania riadenia ziskov v podnikoch v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) – v krajinách s mnohými podobnosťami vzhľadom na ich ekonomický vývoj, politické zmeny a makroekonomické prostredie. Okrem iného je rozhodovanie podnikov v tomto zoskupení A práve tieto spoločné črty zabezpečujú logickú podstatu ich vzájomnej komparácie. Všetky krajiny V4 v posledných desaťročiach prešli rozsiahlou ekonomickou transformáciou a ich rýchly vývoj bol podčiarknutý i participáciou v Európskej únii. Okrem identifikácie adekvátneho spôsobu merania riadenia ziskov ponúka monografia i prehľad viacerých matematicko-štatistických metód, v teoretickej i praktickej rovine, ktoré je možné využívať pre modelovanie earnings managementu v podmienkach vyšehradských krajín.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie196 kB
košík
0.00 EUR