••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Obe predajne sú otvorené •••

Ocenenia Literárneho fondu

S radosťou sme uvítali správu, že tri publikácie UNIZA získali ocenenia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022:

Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii technických a matematických diel získal prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. za publikáciu Konštrukcie železničných tratí a staníc – železničný spodok

Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii technických a matematických diel získali autori doc. Ing. Katarína Valášková, PhD., Ing. Pavol Ďurana, PhD. za publikáciu Finančné modely v podnikovej praxi a Ing. Matúš Materna, PhD., doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. za publikáciu Komercializácia poskytovateľov leteckých navigačných služieb

 

 

Cena Literárneho fondu sa udeľuje za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela. Prémiu Literárneho fondu je možné udeliť dielu, ktoré sa umiestnilo na ďalších dvoch miestach.

 

Tituly vydala Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve UNIZA.

Autorom gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej publikačnej činnosti.

 


košík
0.00 EUR