••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne. •••

Ocenenia Literárneho fondu

S radosťou sme uvítali správu, že dve publikácie UNIZA získali ocenenia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2020, konkrétne:
➡ Cenu literárneho fondu v kategórii biologických a lekárskych vied získala Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD. za publikáciu "Kogitívno-behaviorálna terapia detí so strachom a úzkosťou".
➡ Prémiu literárneho fondu v kategórii technických vied a vied o Zemi a vesmíre získali autori prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Ing. Gabriela Gabajová, PhD. a Ing. Beáta Furmannová, PhD. za publikáciu "Rozšírená realita a jej využitie v priemyselnom inžinierstve".
Cena Literárneho fondu sa udeľuje za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela. Prémiu Literárneho fondu je možné udeliť dielu, ktoré sa umiestnilo na ďalších dvoch miestach.
 
Autorom gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej publikačnej činnosti.

košík
0.00 EUR