••• Dňa 1.7.2022 je EDIS shop otvorený do 13:00 hod ••• Dňa 4.7.2022 sú obe predajne ZATVORENÉ •••

Kognitívno-behaviorálna terapia detí so strachom a úzkosťou

Eva Škorvagová

Cena: 52.50 EUR s 10% DPH

Dostupnosť:vypredané
ISBN:978-80-554-1628-1
Materiálové číslo:401727
Rok vydania:2020
Fakulta / útvar:FHV
Typ publikácie:Vedecká monografia
Väzba:Brožovaná
Počet strán:462

Publikácia získala Cenu literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2020 v kategórii biologických a lekárskych vied.
Vedecká monografia v kontexte praktických intervencií sprístupňuje, utrieďuje a zovšeobecňuje súčasné poznatky psychoterapie s nadväznosťou na kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu detí. To však neznamená žiadnu ortodoxiu, autorka vychádza z konkrétnej terapeutickej praxe, z klinickej reality a prostredníctvom exaktných metód sprostredkováva spôsoby kreatívnej aplikácie kognitívno-behaviorálnej terapie na detskú klientelu. V logickej štruktúre sú prezentované špecifické autorské terapeutické metódy v zmysle psychoterapeutickej intervencie, s akcentom na problém, ktorý je jedinečný a rešpektovaný. Obsah vedeckej monografie je štruktúrovaný do dvoch častí. Prvá,
všeobecná časť sa zaoberá stručne teoretickými základmi kognitívno-behaviorálnej terapie detí, ktoré slúžia ako všeobecný základ pre špecifické kognitívno-behaviorálne metódy uvedené v náležitej postupnosti v druhej, špeciálnej časti. Ilustrácie kognitívno-behaviorálnych metód a techník, ktorými je kniha nasýtená, môžu byť potencionálom pomoci deťom v poznaní ako redukovať strach a úzkosť.
 
Z recenzie doc. Paedr. Marianny Müller de Morais, PhD.
"Prínos monografie spočíva v detailnej demonštrácii konkrétnych postupov  pri psychodiagnostike a liečbe strachu detí pomocou kognitívno-behaviorálnej (KB) terapie, ktorá predstavuje jeden zo základných smerov súčasnej psychoterapie. Hodnotu predmetnej publikácie nesporne zvyšuje aj to, že pútavo približuje celý proces KB terapie a integruje základné terapeutické postupy, ktoré možno uplatniť pri pri práci s deťmi, ktoré prežívajú úzkosť či strach. Autorka s mimoriadnou dôkladnosťou demonštruje nielen postupnosť jednotlivých fáz, ktoré tvoria štruktúru KB terapie, ale tvorivým spôsobom, zároveň empaticky a primerane detskému veku aplikuje a modifikuje najúčinnejšie kognitívne a behaviorálne metódy, pričom obohacuje dostupný repertoár terapeutických techník o viac ako 100 autorských techník.
...Nosnou časťou práce je štvrtá kapitola, v ktorej autorka podrobne opisuje metodiku psychoterapie 11-ročného dieťaťa so strachom so školy. Jej súčasťou je opis 13 realizovaných psychoterapeutických stretnutí s dieťaťom, s aplikáciou najúčinnejších metód a techník, ktoré môžu byť cennou inšpiráciou pre ďalších odborníkov v tejto oblasti. Za významnú zmenu a efekt realizovanej KB psychoterapie dieťaťa so strachom zo školy možno považovať skutočnosť, že dieťa je už bez farmakoterapie, chodí do základnej školy, má kamarátov a že sa naplnili stanovené psychoterapeutické ciele."
 

Obsah publikácie
košík
0.00 EUR