Akciová zľava 10% na propagačné predmety platí výlučne pre objednávky realizované prostredníctvom eshopu do konca mája 2021 !!! Odporúčame osobný odber s úhradou vopred cez eMANY - Elektronickú peňaženku UNIZA

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet

Cena: 21.00 EUR s 10% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 20+
ISBN:978-80-554-1662-5
Materiálové číslo:401750
Rok vydania:2020
Fakulta / útvar:FRI
Typ publikácie:Vedecká monografia
Väzba:Pevná
Počet strán:315

Monografia Temporálne databázy je dielom kolektívu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike databázových technológií a spracovaniu dát s ohľadom na čas vo svojej pedagogickej práci, ale aj v oblasti výskumu. Inteligentné informačné systémy vyžadujú uchovávanie nielen aktuálne  platných záznamov, ale  taktiež  stavov  platných v minulosti, s dôrazom na verzie a opravy. Súčasťou sú aj stavy, ktoré budú platné v budúcnosti, ale boli vložené do databázy už skôr.  Cieľom tejto publikácie je poskytnúť komplexný pohľad na modelovanie a spracovanie času v databázových systémoch. Obsahuje 20 kapitol, prvých 7 z nich charakterizuje historický vývoj, prostredie, aktuálny stav a celkové požiadavky na temporálny systém. Kapitola 8 sa venuje klasifikácii temporálnych databáz. Kapitola 9 tvorí jadro výskumu s dôrazom na temporálne architektúry a granularitu údajov. Ďalšie časti pokrývajú oblasť temporálnych dimenzií a nedefinovaných stavov. V kapitole 12 sa venujeme správe stavov platných v budúcnosti a ich aktualizácii. Kapitola 13 poskytuje pohľad na techniky získania a spracovania údajov a indexovaniu. V nej taktiež poskytujeme vlastné metódy identifikácie záznamu v dátovom bloku. Kapitola 14 sa venuje transakciám a temporálnej integrite. Taktiež je pokrytá oblasť straty informačnej hodnoty v čase, konzistencie, kolízie a temporálneho rozšírenia príkazu Select. V kapitole 19 experimentálne porovnávame navrhnuté a implementované techniky s existujúcimi prístupmi.  

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie106 kB
košík
0.00 EUR