Akciová zľava 10% na propagačné predmety platí výlučne pre objednávky realizované prostredníctvom eshopu do konca mája 2021 !!! Odporúčame osobný odber s úhradou vopred cez eMANY - Elektronickú peňaženku UNIZA

CD - Kvalita hlasového prenosu a jej hodnotenie

Peter Počta

Cena: 2.88 EUR s 20% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 20+
ISBN:9788055407067
Materiálové číslo:401100
Rok vydania:2013
Fakulta / útvar:FEIT
Typ publikácie:Skriptá

     Od rozsiahleho zavedenia telefónnych sietí sa vykonalo veľa úsilia s cieľom garantovať vysokú kvalitu a spoľahlivosť  služieb poskytovaných  používateľom. Výkonnosť prenosu bola pôvodne meraná pomocou neformálnej výmeny foneticky bohatých fráz medzi dvoma sieťovými terminálmi  a takto sa potom  kvantifikovala zrozumiteľnosť asociovaná  s príslušným kanálom. Neskôr boli takéto neformálne procedúry  nahradené štandardizovanými posluchovými  a konverzačnými testami, ktoré poskytujú stabilnejšie  podmienky, a tým aj menšie konfidenčné intervaly  v prípade hodnotenia  vnímanej hlasitosti alebo zrozumiteľnosti, posluchového úsilia alebo celkovej kvalitys vypočutých rečových vzoriek alebo konverzácií participantami /1,2/.

     Keďže telekomunikačné siete  prechádzajú stále evolučným vývojom, a teda sa z nich  stávajú stále viac  a viac sofistikovanejšie systémy, je tiež nutné nepretržite zdokonaľovať aj navrhnuté metódy  hodnotenia kvality hlasového prenosu, aby bolo možné čo najspoľahlivejšie  a najpresnejšie hodnotiť kvalitu vnímanú  používateľmi poskytovaných  telekomunikačných služieb.

     V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať definíciou kvality hlasového prenosu a popisom metód používaných  na jej hodnotenie.  V ďalšej časti budú popísané  vplyvy telekomunikačného kanála  na prenos rečových signálov  z teoretického hľadiska. Na záver popíšeme metódy štatistického spracovania  dát v prípade hodnotenia kvality hlasového prenosu.

Obsah publikácie
košík
0.00 EUR