••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Daňové štíty ako nástroj finančného riadenia podniku

Tomáš Klieštik, Lucia Michalková


 

Rok vydania:2024
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vedecká monografia
Väzba:Pevná
Počet strán:198

Materiálové číslo: 402116
ISBN: 978-80-554-1748-6
skladom50+
UNIZA - %

Cena: 23.80 EUR s 10% DPH

ks

Existujú rôzne názory na význam daňových štítov ako nástroja finančného riadenia podniku. Sú to názory pohybujúce sa od silne skeptických, vážne pochybujúcich o význame daňových štítov až po názory novátorské, a optimistické, ktoré zvýrazňujú predovšetkým pozitívne hodnoty predmetnej problematiky pre reflexiu vedeckého poznania a prácu vedcov na poli základného výskumu v spoločenských vedných disciplínach, v ekonómii detto. Autori si dovoľujú poznamenať, že modely kvantifikácie daňových štítov úplne abstrahujú od behaviorálneho fundamentu, resp. aspektu financií a sú konštruované výlučne za predpokladu existencie dokonale racionálneho subjektu Homo Oeconomicus, ktorý vždy maximalizuje svoj úžitok a minimalizuje svoju stratu. V rámci behaviorálneho aspektu by bolo preto vhodné do určitej miery opustiť karteziánsko-euklidovský spôsob myslenia a od deduktívneho odvodzovania teorém a axióm aspoň postupne prejsť k hermeneutickej interpretácii získaných výsledkov. Manažéri síce vplyv daňových štítov na optimalizáciu podnikových finančných outputov nespochybňujú, no považujú ich za irelevantné. Nemajú jednoducho čas, ale najmä záujem zaoberať sa metateoretickými problémami, pretože majú iné starosti, inú škálu potrieb a stimulácií, a podliehajú vplyvom iných socioekonomických a ďalších exogénnych príčin a faktorov. Preto je potrebné praktické využitie niektorých problémov rozoberaných v monografii zatiaľ brať s rezervou.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie364 kB
košík
0.00 EUR