••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Hodnotenie investícií v sektore železničnej dopravy

Anna Dolinayová, Jozef Gašparík


 

Rok vydania:2023
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Pevná
Počet strán:140

Materiálové číslo: 402104
ISBN: 978-80-554-2040-0
skladom50+
UNIZA - %

Cena: 17.50 EUR s 10% DPH

ks

Investovanie je nevyhnutným predpokladom rozvoja podniku a spoločnosti. Bez investícií podniky strácajú svoju konkurencieschopnosť a môže to viesť k ich zániku. Investičné rozhodovanie je jedným z najťažších manažérskych rozhodovaní. Sektor železničnej dopravy sa vyznačuje tým, že investície môžu mať charakter podnikových a spoločenských investícií. Podnikovými investíciami sú napr. investície do vozidlového parku dopravcu poskytujúceho služby v železničnej nákladnej doprave alebo investície výrobného podniku produkujúceho železničné koľajové vozidlá či investície podniku orientovaného na zabezpečovacie zariadenia a pod. Mnohé z investícií v železničnej doprave však majú spoločenský charakter, napríklad investície do železničnej infraštruktúry. Na ich hodnotenie je potrebné použiť iné prístupy a metódy. Jednou z najviac preferovaných je metóda analýzy nákladov a prínosov.
Vysokoškolská učebnica nemá ambíciu pokryť celé spektrum investovania v železničnej doprave, avšak približuje špecifiká sektora železničnej dopravy z hľadiska vhodnosti výberu metód na hodnotenie efektívností investícií v tomto sektore. Rozhodnutie o realizovaní alebo nerealizovaní investície v železničnej doprave je výrazne ovplyvňované predpokladaným budúcim dopytom, preto sa osobitná časť publikácie venuje problematike prognózovania v doprave. Taktiež sú charakterizované riziká pri investičných rozhodovaniach v železničnej doprave z hľadiska kvantifikácie a možnosti ich zníženia, resp. eliminácie. Publikácia je výsledkom dlhoročnej výskumnej a pedagogickej práce autorov v oblasti investícií v železničnej doprave.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie569 kB
košík
0.00 EUR