••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Nedopravné namáhanie konštrukcií železničného spodku

Libor Ižvolt, Peter Dobeš, Michaela Holešová


 

Rok vydania:2023
Fakulta / útvar:SvF
Typ publikácie:Vedecká monografia
Väzba:Pevná
Počet strán:311

Materiálové číslo: 402070
ISBN: 978-80-554-2001-1
skladom50+

Cena: 29.70 EUR s 10% DPH

ks

Obsahová stránka vedeckej monografie je založená na mnohoročných vedeckých a odborných skúsenostiach autorov, ktorí pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v ŽiIine a dlhodobo sa venujú vo vedeckovýskumnej práci problematike nedopravného (klimatického) zaťaženia železničného spodku a matematickému vyjadreniu jeho priebehu a vplyvu. Prvá kapitola tejto monografie sa zaoberá vysvetlením základných pojmov, ktoré sú nutné pre prácu s problematikou nedopravného zaťaženia železničného spodku. V kap. 2 sú uvedené vybrané geotechnické charakteristiky, nevyhnutné na posúdenie odolnosti materiálov konštrukcie železničného spodku na pôsobenie nedopravného zaťaženia. Z tohto aspektu sú v kap. 3 podrobne analyzované klimatické charakteristiky, tepelný a vodný režim podvalového podložia a vplyv pôsobenia mrazu na konštrukciu podvalového podložia. Kap. 4 sa zaoberá stanovením hĺbky premrznutia konštrukcie železničnej trate a to jednak matematicky, ale aj experimentálne či pomocou numerického modelovania. Kap. 5 sa venuje dimenzovaniu konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku na nedopravné zaťaženie, pričom jej súčasťou je nielen návrh úpravy súčasnej metodiky dimenzovania používanej na ŽSR, ale sú uvedené aj metodiky dimenzovania vybraných európskych železničných správ, ktorých klimatické a prevádzkové podmienky sú porovnateľné s podmienkami na Slovensku. Kap. 6 sa venuje niektorým úspešným aplikáciám tepelnoizolačných materiálov do ochranných vrstiev namŕzavej zemnej pláne, vrátane podmienok ich použitia a uvedenia dimenzačných nomogramov pre návrh korektnej konštrukcie (konštrukčných vrstiev) telesa železničného spodku z aspektu nedopravného zaťaženia. V kap. 7 sú navrhnuté spojité matematické modely a uvedené postupy na výpočet hĺbky premrznutia konštrukcie železničnej trate pre vybrané aplikácie tepelnoizolačných materiálov.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie287 kB
košík
0.00 EUR