••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Obe predajne sú otvorené •••

Civilná ochrana a riešenie krízových javov

Jozef Kubás, Mária Polorecká, Patrik Mitrenga


 

Rok vydania:2023
Fakulta / útvar:FBI
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Pevná
Počet strán:324

Materiálové číslo: 402068
ISBN: 978-80-554-2004-2
skladom1
UNIZA - %

Cena: 29.30 EUR s 10% DPH

ks

Problematika civilnej ochrany a krízových javov je veľmi aktuálna, avšak venuje sa jej málo knižných publikácií a je pomerne málo propagovaná medzi širokou verejnosťou. Aj to bol dôvod vzniku vysokoškolskej učebnice, ktorá zjednocuje a prehľadne prezentuje civilnú ochranu v kontexte krízového manažmentu, ako aj samotné postupy na riešenie krízových javov. V učebnici sú logicky a metodicky usporiadané informácie o civilnej ochrane, krízovom manažmente a integrovanom záchrannom systéme v prostredí Slovenskej republiky. Následne približuje problematiku environmentálnych a prírodných krízových javov a poskytuje základné informácie o možnostiach ich riešenia. Približuje tiež špecifikácie vzniknutých situácií a očakávané zvláštnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri riešení udalosti.
Publikácia je určená študentom Žilinskej univerzity, Fakulty bezpečnostného inžinierstva, ale aj širokej odbornej verejnosti. Je možné ju považovať za zdroj informácií pre obyvateľov, subjekty ohrozené mimoriadnymi udalosťami, ako aj pre krízových manažérov pôsobiacich vo verejnej správe a miestnej územnej samospráve. Informácie obsiahnuté v publikácii je možné využiť v rámci mnohých odvetví, najmä však v oblasti krízového manažmentu, civilnej ochrany obyvateľstva a jeho prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc, reakcie na mimoriadne udalosti, prevencie závažných priemyselných havárií či požiarnej prevencie.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie606 kB
košík
0.00 EUR