••• Dňa 4.10.2023 bude Predajňa literatúry do 12:00 hod. ZATVORENÁ ••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne. •••

Konštruovanie 1. Návody na cvičenia

Jozef Bronček, Ronald Bašťovanský, Viera Konstantová, Jozef Jenis


 

Rok vydania:2023
Fakulta / útvar:SjF
Typ publikácie:Skriptá
Väzba:Brožovaná
Počet strán:243

Materiálové číslo: 402060
ISBN: 978-80-554-1983-1
skladom50+

Cena: 10.00 EUR s 10% DPH

ks

Autori upravili nové vydanie skrípt na základe dlhoročných skúseností, ktoré majú z praktického využívania predchádzajúcich vydaní pri výučbe. Jednotlivé časti skrípt upravili tak, aby v plnom rozsahu rešpektovali posledné vydania preberaných európskych a medzinárodných noriem na tvorbu technickej dokumentácie, predpisovanie presnosti rozmerov a geometrie, charakteru povrchov, noriem spojovacích súčiastok a pod.
Prvé kapitoly skrípt obsahujú základné úlohy z technického kreslenia. Ich cieľom je naučiť študentov zobrazovať jednoduché súčiastky a dosiahnuť u študentov z rôznych typov stredných škôl približne rovnakú úroveň zručnosti v škicovaní náčrtov. Ďalším cieľom je ukázať študentom správnu formu a náležitosti technických výkresov a ostatnej technickej dokumentácie (normalizovanú úpravu formátov výkresov, technické písmo, titulné bloky a pod.).
Jednotlivé kapitoly skrípt predstavujú relatívne samostatné tematické celky. To umožňuje podľa potreby upravovať časový plán cvičení a sled zadávania úloh a semestrálnych prác. Podstatná časť skrípt je venovaná zadávacím formulárom. Snahou autorov bolo, aby sa na minimum skrátil čas, ktorý je potrebný na cvičeniach venovať zadávaniu jednotlivých úloh a vysvetľovaniu pokynov na ich vypracovanie.
Spracované zadávacie formuláre umožňujú učiteľovi jednoznačne a rýchlo zadať úlohy a semestrálne práce a variantne pre každého študenta študijnej skupiny. Obsah skrípt dopĺňajú aj pokyny a informácie na grafických tabuliach, ktoré sú umiestnené v učebniach katedry BE105 a BE205. Pre učiteľov predmetov sú k dispozícii pripravené prezentácie k jednotlivým úlohám a semestrálnym prácam.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie195 kB
košík
0.00 EUR