••• Dňa 4.10.2023 bude Predajňa literatúry do 12:00 hod. ZATVORENÁ ••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne. •••

Pamätná obálka


 

Rok vydania:2023

Materiálové číslo: 300400
skladom50+

Cena: 2.20 EUR s 20% DPH

ks

Personalizovaná celinová obálka vydaná pri príležitosti 70. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline.

Obálka bude k dispozícii na osobný predaj v EDIS shope na rektoráte od 11.9.2023 od 8:00h.

Pri objednávke cez e-shop sa účtuje poštovné v minimálnej sume 4,50 €

Ostatné poplatky sú účtované podľa sadzobníka Doručenie, poštovné a platba

 

Dňa 18.9.2023 si môžete dať opečiatkovať obálku zamestnancom pošty vo vestibule hlavnej budovy pred EDIS shopom v čase od 09.00-11.00 h.

 

Žilinská univerzita v Žiline vznikla 1. septembra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná. Mala 5 fakúlt: dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku 1959 vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná, ktorá bola 6. septembra 1960 premiestnená z Prahy do Žiliny.

Žilinská univerzita v Žiline patrí k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechniky a informačných technológii, bezpečnostného inžinierstva, riadenia a informatiky, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum, Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.

 

košík
0.00 EUR