••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Faktory determinujúce malé a stredné podnikanie

Ján Dvorský, Jaroslav Belás


 

Rok vydania:2023
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:E-kniha
Formát:PDF

Materiálové číslo: 510710
ISBN: 978-80-554-1992-3
Ihneď na stiahnutie
E-kniha v PDF
UNIZA - %

Cena : 12.50 EUR s 20% DPH

ks

Publikácia sa zameriava na segment malého a stredného podnikania (MSP), ktorý má neodmysliteľne významné postavenie v podnikateľskom prostredí každej krajiny. MSP sú na strane druhej vystavené viacerým faktorom, ktoré determinujú ich budúce postavenie v podnikateľskom prostredí. Učebnica má potenciál vysvetliť základné pojmy aktuálnych výziev malých a stredných podnikov z oblasti podnikateľských rizík (trhové riziko, strategické riziko, finančné riziko), personálneho manažmentu, právneho prostredia, environmentálnych aspektov podnikania, uplatňovania sociálnej zodpovednosti pri podnikaní, úrovne digitalizácie v podniku, sociálnych faktorov podnikania (napr. rodinné prostredie), úrovne technologického pokroku, ako aj sledovania užšieho podnikateľského prostredia a konkurenčného prostredia.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie322 kB
košík
0.00 EUR