••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Nebezpečné látky v priemyselných procesoch

Katarína Hollá, Miroslava Vandlíčková, Samuel Kočkár, Alena Ďaďová


 

Rok vydania:2023
Fakulta / útvar:FBI
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Brožovaná
Počet strán:200

Materiálové číslo: 402020
ISBN: 978-80-554-1936-7
skladom20+

Cena: 20.00 EUR s 10% DPH

ks

Prevencia závažných priemyselných havárií je špecifickou témou pri prevencii, plánovaní a riešení krízových javov nielen v Slovenskej republike, ale aj na medzinárodnej úrovni. Jedným z jej najdôležitejších pilierov v procese predchádzania vzniku havárií je manažment rizík pri práci s nebezpečnými látkami. Veľké množstvo prístupov, metód a techník na tomto úseku ho robí často neprehľadným, pričom tým najpodstatnejším predpokladom je pochopenie filozofie posúdenia a riadenia rizík a podstaty jeho aplikácie. Prepočtové mechanizmy a vzorce následne slúžia iba ako pomôcka na stanovenie rizika a určenie jeho akceptovateľnosti alebo neakceptovateľnosti.
Vysokoškolská učebnica vychádza zo skúseností a poznatkov pedagogického kolektívu na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, dizertačných prác a výsledkov vedeckovýskumnej činnosti autorského kolektívu. Pozitívnou skutočnosťou v procese získavania poznatkov bola možnosť zapojenia odborníkov zo štátnej správy a praxe, ktorí poskytli cenné konzultácie a informácie na objasnenie viacerých problémov.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie624 kB
košík
0.00 EUR