••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Bezpečnostné systémy. Plánovanie a projektovanie systémov ochrany objektov

Tomáš Loveček, Ladislav Mariš, Anton Šiser


 

Rok vydania:2018
Fakulta / útvar:FBI
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Pevná
Počet strán:285

Materiálové číslo: 402011
ISBN: 978-80-554-1482-9
skladom50+

Cena: 18.40 EUR s 10% DPH

ks

Vysokoškolská učebnica vychádza z teoreticko-metodologických východísk ochrany osôb a majetku publikovaných vo vedeckej monografii Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany objektov (Loveček, Reitšpís, 2011), pričom v tomto prípade sa autori snažia o pragmatický prístup k danej problematike vychádzajúci z požiadaviek a potrieb praxe. Takýto prístup má dať študentovi, ako budúcemu bezpečnostnému manažérovi, resp. projektantovi systémov ochrany objektov, návrhy na možné riešenia bezprostredne aplikovateľné v praxi. V úvodnej kapitole je rozpracovaná problematika projektového riadenia vo väzbe na projektovanie systémov ochrany objektov. V ďalších kapitolách je popísaný samotný systém ochrany objektov a proces stanovenia účelu tohto systému, jeho minimálnej požadovanej úrovne ochrany, rozmiestnenia jednotlivých prvkov systému a proces návrhu parametrov, technických riešení a prevádzkových podmienok tohto systému. Celý proces návrhu a projektovania systémov ochrany objektov je ukončený požiadavkami na bezpečnostnú dokumentáciu. K ľahšiemu prepojeniu teórie a praxe má prispieť aj časť venujúca sa softvérovým riešeniam, ktoré je možné využívať v jednotlivých fázach plánovania a projektovania systémov ochrany objektov. V poslednej kapitole sú v štúdii užitia konkrétne rozpracované bezpečnostné požiadavky systému ochrany vybraného fiktívneho objektu (vodojemu) ako možného prvku kritickej infraštruktúry SR, a to od stanovenia účelu a požadovanej minimálnej úrovne ochrany, cez dislokáciu jednotlivých prvkov ochrany (napr. mechanické zábranné prostriedky, poplachové systémy, fyzická ochrana) až po návrh parametrov technického riešenia a prevádzkových podmienok systému ochrany. Táto štúdia je spracovaná tak, aby odpovedala požiadavkám bezpečnostného plánu prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry. Štúdia sa pre lepšiu ilustráciu odvoláva aj na ďalšie spracovaného vybrané časti bezpečnostného plánu, ako je výkresová a grafická časť alebo potrebné zmluvné dokumenty.

Dotlač publikácie

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie475 kB
košík
0.00 EUR