••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Aktívna a pasívna bezpečnosť. Vozidlá.

Peter Vertaľ


 

Rok vydania:2022
Fakulta / útvar:UZVV
Typ publikácie:E-kniha
Počet strán:84
Formát:PDF

ISBN: 978-80-554-1911-4
Ihneď na stiahnutie
E-kniha v PDF

Cena : 0.00 EUR s 20% DPH

ks

Dopravné nehody vozidiel sú veľmi častým javom, s ktorým sa bežne stretávame v premávke. Vďaka implementácii moderných prístupov v konštrukcii vozidiel je dlhodobý trend poklesu dopravných nehôd. S nástupom automatizovanej, robotizovanej alebo autonómnej prepravy osôb sa stále sprísňuje legislatívne krytie posádky vozidla a zvyšuje sa bezpečnosť vozidiel. Prvky aktívnej bezpečnosti preberajú do značnej miery kontrolu nad bezpečnosťou premávky a predchádzajú tak možným nehodám. Prvky pasívnej bezpečnosti dosiahli v poslednej dekáde technologický vrchol v ochrane posádky po nehode a zabezpečili tak bezpečný vnútorný priestor pre posádku vozila.
Problematika aktívnej a pasívnej bezpečnosti vozidiel je často diskutovanou témou v oblasti prevencie dopravných nehôd a následkov spôsobených dopravnou nehodou. Vývoj v oblasti aktívnej bezpečnosti si kladie za cieľ minimalizovať zrážku vozidiel a predísť tak zraneniam, prípadne smrti pri dopravnej nehode tým, že k zrážke nedôjde. Na rozdiel od aktívnej bezpečnosti sa pasívna bezpečnosť vozidiel orientuje na to, aby v prípade, ak už dôjde ku kolízii vozidiel, boli zranenia posádky čo najmenšie.
Publikácia si kladie za cieľ v čo najširšej miere a v danom rozsahu opísať testovacie procedúry a hodnotenie testovacích procedúr vozidiel. Časť publikácie sa venuje opisu hardvérových riešení vozidiel a základných fyzikálnych princípov daných senzorov. Tieto senzory prispievajú k zabráneniu dopravnej nehode alebo minimalizovaniu zranenia. Výber z komplexných testovacích procedúr, ktoré slúžia na overovanie výkonnostných charakteristík, poukazuje na zložitosť pri vývoji nových vozidiel, aby naplnili technické predpoklady noriem. Na základe týchto noriem je aj zrejmé, do akej miery je v súčasnosti ovplyvnený dizajn vozidiel.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie341 kB
košík
0.00 EUR