••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Praktikum z ekonomiky podniku

Martina Gogolová, Anna Križanová, Dávid Vrtaňa


 

Rok vydania:2022
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Skriptá
Väzba:Brožovaná
Počet strán:119

Materiálové číslo: 401986
ISBN: 978-80-554-1915-2
skladom50+

Cena: 7.10 EUR s 10% DPH

ks

Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry infor-mačného listu predmetu Ekonomika podniku, ktoré sa vyučujú na Fakulte prevádzky a eko-nomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline.
Hlavným cieľom skrípt je vytvoriť databázu informácií, na ktorej vyučujúci uvede-ných predmetov môžu postaviť rozhodujúci proces výučby v rámci cvičení v uvedených pred-metoch, ako aj databázu informácií, na základe ktorej môžu študenti prakticky precvičovať aplikáciu vedomostí nadobudnutých z prednášok a pripravovať sa na skúšku.
Jednotlivé kapitoly v skriptách obsahujú v úvode oboznámenie s danou problematikou a ďalej sú uvedené vzorové príklady so správnym riešením. Samotné príklady sú koncipované tak, aby študent videl postup pri riešení daného príkladu a následne si mohol ďalšie príklady na základe správnych riešení vypočítať samostatne. V závere každej kapitoly si študent môže overiť svoje znalosti z danej problematiky.
Skriptá vytvárajú priestor na:
- pravidelnú a systematickú prípravu na cvičenia,
- samostatnú aktivitu študentov pri riešení príkladov a úloh,
- vlastnú interpretáciu získaných výsledkov a poznatkov,
- pochopenie zložitých otázok v širšom kontexte a vo vzájomných súvislostiach.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie242 kB
košík
0.00 EUR