••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Daňovníctvo

Katarína Repková Štofková, Patrícia Janošková


 

Rok vydania:2022
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Brožovaná
Počet strán:122

Materiálové číslo: 401979
ISBN: 978-80-554-1910-7
skladom10+

Cena: 19.10 EUR s 10% DPH

ks

Vysokoškolská učebnica Daňovníctvo poskytuje prehľad teoretických a praktických aspektov z oblasti daní a vytvára tak základ z tejto významnej oblasti ekonómie pre študentov ekonomického ako aj technického zamerania. Je základnou študijnou literatúrou pre predmety s problematikou daní, financií a finančného riadenia a zároveň predstavuje teoretické východisko pre štúdium ďalších predmetov. Pre úspešné štúdium problematiky, ktorá je uvedená v publikácii, sú potrebné vedomosti z oblasti makroekonómie, z podnikovej ekonomiky, účtovných informačných systémov a nadväzujúcich ekonomických disciplín. Primárnou cieľovou skupinou publikácie sú študenti študijného odboru ekonómia a manažment na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj študenti niektorých študijných programov technického zamerania. Učebnica z hľadiska štruktúry je rozdelená na tri časti, resp. kapitoly. V prvej, úvodnej časti, je prehľadný výklad verejných financií, daní ako rozhodujúceho zdroja príjmov verejných rozpočtov ako aj výklad daňovej politiky. Obsahom druhej kapitoly je problematika klasifikácie daní v členení na nepriame a priame dane, a tiež miestne dane, ako súčasť daňovej sústavy v Slovenskej republike. Obsahom tretej kapitoly sú dane v medzinárodnom kontexte. Súčasťou tejto časti je harmonizácia daní, ako aj komparácia daňovej sústavy vybraných krajín Európskej únie a problematika odvodov sociálneho a zdravotného poistenia v krajinách EÚ.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie668 kB
košík
0.00 EUR