••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Vizuálne znečistenie cestnej infraštruktúry

Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková


 

Rok vydania:2022
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vedecká monografia
Väzba:Pevná
Počet strán:161

Materiálové číslo: 401925
ISBN: 978-80-554-1761-5
skladom50+

Cena: 18.50 EUR s 10% DPH

ks

Vizuálne znečistenie cestných komunikácií je skutočnosť, s ktorou sa stretávame dennodenne aj ako účastníci cestnej premávky. V poslednom období sa pre túto formu celosvetovo nežiadúceho environmentálneho a spoločenského problému ujalo pomenovanie „vizuálny smog“. Vizuálne znečistenie verejného priestranstva spôsobujú rôzne formy vonkajšej reklamy, ktorú je potrebné regulovať, avšak pri dodržaní ústavných práv zainteresovaných subjektov. Na jednej strane je to napríklad právo jednotlivca na život a ochranu zdravia, ktoré je reklamnými zariadeniami v blízkosti pozemných komunikácií ohrozené. Na druhej strane je to vlastnícke právo či právo na podnikanie.
Monografia prezentuje ucelený rámec teoretických poznatkov, analytických a vedeckých výstupov o vizuálnom znečistení cestných komunikácií. Pozornosť je venovaná pojmovému aparátu vizuálneho smogu, formám vonkajšej reklamy, ako aj právnej úprave vizuálneho znečistenia a iniciatívam a projektom smerujúcim k regulácií vizuálneho znečistenia na Slovensku a v zahraničí.
Detailne mapuje situáciu s vizuálnym znečistením na vybraných mestských komunikáciách a na hlavných prístupových komunikáciách k mestu Žilina. Prezentuje taktiež výstupy z experimentálneho merania prostredníctvom technológie očnej kamery, ktoré malo za cieľ potvrdiť vplyv vonkajšej reklamy (ako formy vizuálneho smogu) na vodiča cestného motorového vozidla v reálnej prevádzke, s využitím neurovedy. V závere monografie sú zhodnotené ekonomické efekty vizuálneho znečistenia, jeho negatívne, ale i pozitívne dopady pre dopravu.
Monografia je priamym výstupom projektu VEGA 1/0721/18 Výskum ekonomických dopadov vizuálneho smogu v doprave s využitím metód neurovedy.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie226 kB
košík
0.00 EUR