••• Predajne sú otvorené len ako výdajné miesta na objednáky z e-shopu ••• Kopírovacie centrum je do odvolania zatvorené •••

Finančné účtovníctvo verejného sektora

Katarína Kramarová, Ľubica Gajanová, Viera Bartošová

Cena: 18.60 EUR s 10% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 20+
ISBN:978-80-554-1813-1
Materiálové číslo:401906
Rok vydania:2021
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Pevná
Počet strán:303

Špecifikum účtovníctva subjektov verejného sektora vyplýva už zo samotných dôvodov ich existencie a cieľov, pre ktoré boli tieto subjekty zriadené. Aj z tohto dôvodu základný teoreticko-metodologický pilier účtovníctva subjektov verejného sektora ako špeciálnej ekonomickej disciplíny tvorí nielen platná účtovná legislatíva, ale aj všeobecná ekonomická teória spolu s ekonomikou verejného sektora a ich poznatkami. V kontexte tejto skutočnosti a nutnosti prepojenia vedomostí pre správne pochopenie fungovania a funkčnosti účtovníctva verejného sektora je časť publikácie venovaná aj problematike verejného sektora vrátane problematiky postavenia, úloh a cieľov štátu a subjektov, ktoré ho v národnej ekonomike reprezentujú. Samotné účtovníctvo verejného sektora a subjektov v ňom pôsobiacich musí byť v plnej miere v súlade s platnou legislatívou a všeobecne uznávanými účtovnými zásadami a predpokladmi vrátane univerzálnej požiadavky na účtovníctvo a jeho výstupy – zásady verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Len týmto spôsobom vedené účtovníctvo je relevantným podkladom pre riadenie verejných financií a súčasne relevantným a spoľahlivým zdrojom pre národnú a medzinárodnú štatistiku. Snahou autoriek bolo spracovať túto problematiku nielen po teoretickej, ale aj praktickej stránke a vytvoriť tak kompaktné dielo s pridanou hodnotou pre čitateľa.

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie246 kB
košík
0.00 EUR