••• Predajne sú otvorené len ako výdajné miesta na objednáky z e-shopu ••• Kopírovacie centrum je do odvolania zatvorené •••

Fyzická ochrana objektov

Andrej Veľas, Zuzana Zvaková, Martin Boroš

Cena: 20.00 EUR s 10% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 50+
ISBN:978-80-554-1805-6
Materiálové číslo:401897
Rok vydania:2021
Fakulta / útvar:FBI
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Brožovaná
Počet strán:203

Vysokoškolská učebnica obsahuje komplexný pohľad na fyzickú ochranu objektov. Obsahuje poznatky z oblasti platného práva, metód, foriem, postupov a prostriedkov oblasti fyzickej ochrany objektov pre potreby bezpečnostného manažmentu.
Publikácia obsahuje poznatky umožňujúce riadiť fyzickú ochranu tak, aby plnila v bezpečnostnom systéme svoj účel. Týmto účelom je najmä odradiť možného narušiteľa od neoprávneného konania súvisiaceho s chráneným záujmom, zabrániť neoprávnenému vstupu do chránených priestorov, kontrolovať vstup/výstup ako aj vjazd/výjazd z/do chránených priestorov, monitorovať činnosť osôb v chránenom priestore, chrániť všetky aktíva pred neoprávnenou manipuláciou a v neposlednom rade reagovať na indikovaný poplachový stav či neoprávnené alebo inak protispoločenské správanie sa osôb v chránenom priestore. Cieľovou skupinou sú študenti študijného programu Bezpečnostný manažment, ale aj iných študijných programov zameraných na ochranu objektov, napríklad objektov kritickej infraštruktúry.

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie494 kB
košík
0.00 EUR