••• Dňa 27.10 je EDIS shop zatvorený ••• V dňoch 28.10 a 29.10.2021 sú obe predajne zatvorené ••• Kopírovacie centrum je zatvorené do odvolania •••

CD - 3D rekonštrukcia a lokalizácia biomedicínskych dát v 3D priestore

Patrik Kamencay, Róbert Hudec, Miroslav Benčo, Roman Radil, Martina Radilová

Cena: 8.60 EUR s 20% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 50+
ISBN:978-80-554-1787-5
Materiálové číslo:401887
Rok vydania:2021
Fakulta / útvar:FEIT
Typ publikácie:Vedecká monografia

Predkladaná vedecká monografia ponúka študentom inžinierskeho štúdia (štud. program multimediálne inžinierstvo) ucelený študijný materiál pre predmet 3D virtualizácia (3D rekonštrukcia a vizualizácia biomedicínskych obrazových dát). Cieľom tejto vedeckej monografie je spracovať a popísať súhrn jednotlivých poznatkov pre návrh rôznych postupov za účelom presnej detekcie, 2D/3D registrácie a 3D rekonštrukcie biomedicínskych obrazových dát. V rámci oblasti spracovania biomedicínskych obrazových dát je snahou zakódovať informácie o vstupných dátach do vopred definovanej štruktúry a následne ich analyzovať pre ďalšie úrovne spracovania. Budúci vývoj v tejto oblasti smeruje k stále väčšej spolupráci lekárov a technických pracovníkov (k prepojeniu medicíny s technikou). V tomto smere sa budú čoraz viac využívať možnosti progresívneho oboru Reverzného inžinierstva (technológia Rapid Prototyping), vďaka ktorým sme schopní z digitálneho priestorového modelu vytvoriť reálny fyzický model. Predložená práca je rozdelená do siedmych hlavných kapitol. V úvodnej kapitole sú stručne popísané metódy 3D rekonštrukcie biomedicínskych dát. V rámci druhej kapitoly sú definované základné pojmy v oblasti spracovania biomedicínskych obrazových dát. Tretia a štvrtá kapitola sa zaoberajú registráciou biomedicínskych obrazových dát. Piata kapitola sa zaoberá popisom jednotlivých knižníc pre spracovanie biomedicínskych obrazových dát (ITK, VTK, OpenCV, Qt). Nasledujúca kapitola popisuje problematiku 3D rekonštrukcie. V poslednej kapitole je popísané navrhnuté riešenie pre samotnú tvorbu 3D modelu využitím vstupných biomedicínskych obrazových dát. Kapitola taktiež obsahuje návrh 3D rekonštrukčného algoritmu na základe kombinácie SIFT-SAD.

košík
0.00 EUR