••• Dňa 27.10 je EDIS shop zatvorený ••• V dňoch 28.10 a 29.10.2021 sú obe predajne zatvorené ••• Kopírovacie centrum je zatvorené do odvolania •••

Štatistické metódy a ich aplikácie v železničnej doprave

Anna Dolinayová, Eva Brumerčíková

Cena: 12.30 EUR s 10% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 50+
ISBN:978-80-554-1800-1
Materiálové číslo:401886
Rok vydania:2021
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Pevná
Počet strán:160

Štatistické metódy sa stali dôležitými v praxi železničných podnikov. Sú nástrojom na zbieranie, evidenciu, vykazovanie a využívanie štatistických údajov v každodennom pracovnom prostredí. Problémy v železničnej doprave sú čoraz zložitejšie a na ich riešenie je často nevyhnutné skúmať dostupné údaje štatistickými metódami. Manažéri železničných podnikov nemusia nutne poznať všetky zložité matematicko-štatistické metódy a nástroje, ale musia byť schopní adekvátne komunikovať so štatistikmi, s ktorými budú spolupracovať. Vysokoškolská učebnica sa zaoberá základnými štatistickými metódami a nástrojmi z tzv. užívateľského pohľadu. Nie sú v nej dopodrobna rozpísané matematicko-štatistické metódy a nástroje, ale skôr sa zameriava na použiteľnosť metód v praxi železničných podnikov. Obsah učebnice pokrýva základné spektrum danej problematiky od možnosti získavania štatistických informácií a ich popísanie cez skúmanie štatistických závislostí javov a procesov v železničnej doprave až po ich komparáciu pomocou vhodných štatistických ukazovateľov. Vysokoškolská učebnica nevyužíva softvérové štatistické nástroje na aplikáciu štatistických metód v železničnej doprave, ale v jednotlivých kapitolách vysvetľuje základné princípy a metodológiu, ktorej poznatky sú základom pre adekvátne využívanie akéhokoľvek štatistického softvéru. Publikácia je výsledkom viacročnej výskumnej a pedagogickej práce autoriek v oblasti štatistických metód.

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie775 kB
košík
0.00 EUR