••• Dňa 27.10 je EDIS shop zatvorený ••• V dňoch 28.10 a 29.10.2021 sú obe predajne zatvorené ••• Kopírovacie centrum je zatvorené do odvolania •••

CD - Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Vladimír Klapita

Cena: 5.40 EUR s 20% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 50+
ISBN:978-80-554-1775-2
Materiálové číslo:401862
Rok vydania:2021
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica

Predkladaná vysokoškolská učebnica približuje čitateľovi najdôležitejšie poznatky v oblasti tovaroznalectva, technológie ložných a skladovacích operácii a zábrany prepravným škodám v doprave. Problematika tovaroznalectva a manipulácie s materiálom je pomerne široká, preto vzhľadom na zameranie tejto vysokoškolskej učebnice je kladený dôraz najmä na problematiku technológie manipulačných operácii vo verejnej doprave, a to najmä v železničnej, ale aj v doprave cestnej a v neverejnej vnútropodnikovej doprave. Učebnica na základe realizovaných výskumných projektov poskytuje aj metodologický návod na systémové navrhovanie procesov súvisiacich s manipuláciou s materiálom v doprave. 
Vysokoškolská učebnica „Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom“ je určená najmä pre študentov Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, a to prioritne pre študentov študijného odboru: Doprava, študijný program: Železničná doprava, ale poslúži aj pri štúdiu iných študijných programov, ako napr. Cestná doprava, resp. Zasielateľstvo a Logistika, prípadne v ostatných študijných odboroch, resp. programoch v ktorých sa vyučuje problematika manipulácie s materiálom. Učebnica tiež poskytuje informácie odborníkom z praxe, a to najmä prepravcom, dopravcom, dopravným operátorom a zasielateľským a logistickým podnikom.

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie516 kB
košík
0.00 EUR