••• Dňa 27.10 je EDIS shop zatvorený ••• V dňoch 28.10 a 29.10.2021 sú obe predajne zatvorené ••• Kopírovacie centrum je zatvorené do odvolania •••

Zasielateľstvo

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Jarmila Sosedová, Juraj Jagelčák

Cena: 16.00 EUR s 10% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 50+
ISBN:978-80-554-1771-4
Materiálové číslo:401861
Rok vydania:2021
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Pevná
Počet strán:262

Zasielateľstvo nie je v SR ani v EÚ upravené špeciálnou legislatívou. V SR je zasielateľstvo viazanou živnosťou na odbornú spôsobilosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Prioritnou úlohou zasielateľských a dopravných firiem je prepraviť podľa požiadaviek zákazníkov ich zásielky v správnom čase, na správne miesto, v požadovanej kvalite, za zodpovedajúcu cenu a obstarať celý rad ostatných služieb, ako napr. colné služby, balenie zásielok, skladovanie atď. Vysokoškolská učebnica obsahuje najdôležitejšie oblasti, ktoré je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v zasielateľstve. V učebnici sú vysvetlené záväzkové vzťahy zasielateľa a všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Tiež je tu vysvetlený význam a použitie dokumentov a formulárov FIATA (Svetová asociácia zasielateľských zväzov). Dôraz bol kladený na postupy pri obstarávaní cestnej nákladnej doprave a poistenie používané v zasielateľstve. V tomto 3. aktualizovanom a čiastočne doplnenom vydaní sme reagovali na zmeny od ostatného vydania a to najmä zmeny v colných postupoch, štatistických hláseniach Intrastat, nových dodacích doložkách Incoterms® 2020, požiadavkách na bezpečnosť zasielateľských a logistických služieb, zmeny v legislatíve a systémoch manažérstva kvality. Významne bola aktualizovaná a doplnená problematika obstarávania prepravy nákladu vodnou dopravou.

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie6447 kB
košík
0.00 EUR