••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Predikcia finančného zdravia v neziskovom sektore

Jaroslav Mazanec, Viera Bartošová, Patrik Böhm


 

Rok vydania:2021
Fakulta / útvar:FPEDAS
Typ publikácie:Vedecká monografia
Väzba:Pevná
Počet strán:252

Materiálové číslo: 401841
ISBN: 978-80-554-1743-1
skladom50+

Cena: 17.50 EUR s 10% DPH

ks

Ťažiskom monografie je vlastný návrh predikčných modelov na posúdenie finančného statusu slovenských neziskových organizácií prostredníctvom vybraných štatistických metód – diskriminačnej analýzy, binárnej logistickej regresie a neurónovej siete. Modely boli vytvorené prostredníctvom štatisticko-analytického programu spoločnosti SAS a IBM SPSS Statistics 25 s cieľom formulovať závery o finančnej situácii vybraných neziskových subjektov, pôsobiacich v Slovenskej republike.
Spracovanie vedeckej monografie je čiastkovým výstupom výskumu, uskutočneného počas doktorandského štúdia hlavného autora a súčasne v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0544/19 Vytvorenie metodologickej platformy na meranie a hodnotenie efektívnosti a finančného statusu neziskových organizácií v Slovenskej republike, ktorého zodpovednou riešiteľkou je spoluautorka.  
Okrem príspevku k vedným disciplínam predpokladáme, že výsledky výskumu, publikované v tejto forme, môžu byť užitočné pre finančný manažment neziskových organizácií v Slovenskej republike, a nielen v nej, ale aj cenným študijným materiálom v ekonomických študijných odboroch vysokoškolského štúdia.
 

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie250 kB
košík
0.00 EUR