••• Predajne sú otvorené v režime OP. Výdaj online objednávok pre ostatných zákazníkov je cez výdajné okienko •••

Rozpočtovanie a kalkulovanie v stavebníctve

Jozef Čavojský, Elena Ellingerová

Cena: 49.50 EUR s 10% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 5+
ISBN:978-80-971324-4-6
Materiálové číslo:300515
Rok vydania:2019
Typ publikácie:Kniha
Väzba:Brožovaná
Počet strán:428

Problematika oceňovania, kalkulovania a rozpočtovania v podmienkach stavebnej výroby je odborne aj časovo mimoriadne náročná. Pri každej zákazke, konkrétnom pracovisku a lokalite, si vyžaduje konkrétny a neopakovateľný prístup.
Nerešpektovanie normatívnych, bezpečnostných, protipožiarnych, právnych, dodacích, kvalitatívnych a iných daností vedie často k znehodnoteniu výsledkov týchto technicko - ekonomických činností. Naopak, vysoký stupeň poznania predmetných daností má u spracovateľa a posudzovateľa výstupov z cenotvorby a rozpočtovania nezastupiteľné miesto, lebo nie len zníži riziko vážnych kalkulačných pochybení, ale umožní konať erudovane. Cieľom by mala byť schopnosť analyzovať a následne zohľadniť aspoň extrémne rozdiely oproti štandardným.
V publikácii sú prezentované aj niektoré výstupy úloh vedy a výskumu, riešené v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Obsah publikácie

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS shop

košík
0.00 EUR