••• Naše predajne sú otvorené. ••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne. •••.

CD - Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných 2 staníc

Janka Šestáková, Janka Gombitová


 

Rok vydania:2012
Fakulta / útvar:SvF
Typ publikácie:Skriptá

Materiálové číslo: 401001
ISBN: 978-80-554-0508-7
skladom20+

Cena: 2.00 EUR s 20% DPH

ks

     Učebné pomôcky sú určené na podporu a doplnenie odborných informácií pre predmet Semestrálny projekt z Projektovania, stavby a rekonštrukcie železničných staníc 2. Sú spracované ako komplexné riešenie modelového zadania projektu rekonštrukcie uzlovej železničnej stanice  a sú určené pre študentov inžinierskeho  štúdia Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí študujú program Železničné staviteľstvo.
    
     Učebné texty boli po odbornej stránke konzultované s prof. Ing. Liborom Ižvoltom, PhD (Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline)  a doc. Ing. Hanou Krejčiříkovou, CSc.  (Katedra železničných staveb, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze). Za pripomienky ďakujeme aj docentovi Ing. Jozefovi Gašparíkovi, PhD. (Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.
     Poďakovanie za finančnú podporu, s pomocou ktorej sa vydanie týchto učebných textov realizovalo, patrí firme SKANSKA SK a.s.

Obsah publikácie
košík
0.00 EUR