••• Dňa 27.10 je EDIS shop zatvorený ••• V dňoch 28.10 a 29.10.2021 sú obe predajne zatvorené ••• Kopírovacie centrum je zatvorené do odvolania •••

Súčasné trendy v statickej a dynamickej analýze konštrukcie koľaje Klasický koľajový rošt

Joze Melcer, Daniela Kuchárová

Cena: 1.50 EUR s 10% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 10+
Pôvodná cena:2.00 EUR
ISBN:80-7100-834-6
Materiálové číslo:400944
Rok vydania:2001
Fakulta / útvar:SvF
Typ publikácie:Skriptá
Väzba:Brožovaná
Počet strán:106

     Predkladaná monografia je venovaná niektorým mechanickým otázkam klasickej konštrukcie koľaje tvorenej koľajovým roštom. Na začiatku podáva prehľad o výpočte  namáhania koľajníc a prenose silových účinkov  z temena koľajnice do podložia koľaje  v statickom alebo kvázi  dynamickom  režime zaťaženia. Mapuje situáciu od roku  1835 až po súčasnosť. Ďalej predkladá návrh nového výpočtového modelu pre výpočet namáhania  koľajníc, ktorý zohľadňuje vplyv  silových momentových väzieb  medzi koľajnicou  a podvalmi, respektíve medzi podvalmi a podložím. Zdôvodňuje návrh takéhoto výpočtového modelu, uvádza jeho potrebný matematický popis a prezentuje rozsiahlu parametrické štúdiu ozrejmujúcu  vplyvy rôznych parametrov ovplyvňujúcich vlastnosti analyzovaného modelu. Popisuje metodiku experimentálneho určovania tuhosti silových a momentových väzieb a konfrontuje  možné výsledky získané numerickou cestou pri aplikácii  navrhnutého výpočtového modelu s výsledkami experimentálnych meraní in situ.

Obsah publikácie
košík
0.00 EUR