••• Dňa 27.10 je EDIS shop zatvorený ••• V dňoch 28.10 a 29.10.2021 sú obe predajne zatvorené ••• Kopírovacie centrum je zatvorené do odvolania •••

CD - Lekárska biológia

Martin Péč, Jozef Dobiáš, Ľudovít Mušák, Renáta Péčová

Cena: 0.85 EUR s 20% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 10+
Pôvodná cena:1.66 EUR
ISBN:80-8070-490-2
Materiálové číslo:400415
Rok vydania:2005
Fakulta / útvar:FEIT
Typ publikácie:Skriptá

     Učebný text je určený pre poslucháčov študijného smeru Biomedicínske inžinierstvo. Úlohou učebného textu je naučiť študentov rozumieť základným otázkam lekárskej biológie  a genetiky. Poznatky sú podávané v chronologickom poradí od najjednoduchších kapitol pojednávajúcich o štruktúre  a funkcii bunky a jej jednotlivých organel až po kapitoly zaoberajúce sa problematikou štruktúry  a funkcií nukleových kyselín, základnými pojmami a procesmi súvisiacimi s prenosom genetickej informácie a problematikou mutácii. Uvedené učebné texty predstavujú stručný súhrn informácii o molekulárnej a cytologickej podstate životných  procesov  a vysvetľujú mechanizmy génovej kontroly a regulácie životných procesov na úrovni molekulárnej a bunkovej. Snahou autorského kolektívu bolo podať  stručný súhrn vedomostí z lekárskej biológie, ktoré umožnia poslucháčom študijného smeru biomedicínske inžinierstvo orientovať sa v medicínskom prostredí a porozumieť základným problémom.

Obsah publikácie
košík
0.00 EUR