••• Prosíme o dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení •••

Tlač a viazanie záverečných prác

Dizajn záverečných prác pre študentov UNIZA bol schválený vedením UNIZA v roku 2012. Priniesol nielen jednotnosť obalov prác, rozšírenie možností grafických prvkov (logo UNIZA), používanie špeciálnych znakov, rozlíšenie podľa fakúlt, ale aj výraznú úsporu študentom.

V roku 2021 zabezpečujeme aj odoslanie hotových a uhradených záverečných prác na príslušnú fakultu UNIZA.

Pre objednanie je potrebné využiť samostatnú aplikáciu Objednávkový systém záverečných prác.

Obaly v koženkovej väzbe nie je možné objednať cez on-line objednávkový formulár. Objednávku je potrebné zadať osobne v EDIS-e.

 

Cenník (154 kB)
Systém objednávania v roku 2022 (418 kB)

košík
0.00 EUR