••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Obe predajne sú otvorené •••

Výročná správa o činnosti EDIS-vydavateľstva UNIZA

EDIS v roku 2022 vydal pre Žilinskú univerzitu 82 knižných titulov neperiodických publikácií.  Najpredávanejšou knihou UNIZA bolo skriptum Materiály II. Návody na cvičenia zo strojníckej fakulty. Dve publikácie našich autorov boli ocenené prémiami Literárneho fondu, konkrétne publikácia Trvaloudržateľné materiály a technológie vozoviek a spevnení dopravných plôch a publikácia Integrovaný systém manažmentu rizík v podniku.

Viac informácií o našej činnosti nájdete v prílohe.

Výročná správa o činnosti EDIS-vydavateľstva UNIZA (1581 kB)

košík
0.00 EUR