Ekonometria a soft computing [Milan Marček, Lucia Pančíková, Dušan Marček] | edis.uniza.sk

Ekonometria a soft computing
Milan Marček, Lucia Pančíková, Dušan Marček

Ekonometria a soft computing

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-8070-746-06.57197.93

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2008

Anotácia

     Ekonometria je ekonomická disciplína, ktorá spája ekonomickú teóriu, matematiku a štatistiku pre opis, analýzu ekonomických javov a vzájomných vzťahov medzi nimi. Ide o špecifický spôsob kvantitatívnej ekonomickej analýzy, pomocou ktorej sa overujú závery ekonomickej teórie a na základe nej sa určujú možné hodnoty ekonomických ukazovateľov do budúcnosti. Primárnym cieľom ekonometrie je dať ekonomickej teórii empirický obsah. Publikácia je rozdelená na dve časti : Prva časť  - kapitoly 1 až 8 - sa venuje teoretickému základu ekonometrie ako vednej disciplíne. Druhá časť -  kapitoly 9 až 11 - nadväzuje na predchádzajúcu časť a zaoberá sa možnosťami konštrukcie modelov ekonomických procesov prostriedkami umelej inteligencie.

Z obsahu

1.   Vymedzenie predmetu

2.   Teória výberového skúmania a odhadu v ekonometrii

3.   Ekonometrický model, etapy ekonometrického modelovania, dáta

4.   Jednorovnicový (čiastkový) model

5.   Viacrovnicové ekonometrické modely

6.   Metódy odhadu parametrov modelov simultánnych rovníc

7.   Prognostická aplikácia ekonometrických modelov

8.   Dynamické modelovanie ako integračná analýza

9.   Neurónové siete

10.  Fúzzy modelovanie

11.  Strojové učenie - učiaci stroj SVM

12.  Rozvojové trendy soft computingu

13.  Dodatky

14.  Prílohy

15.  Literatúra

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM