Skúšanie cestných vozidiel 1 - schvaľovanie vozidiel [Ľubomír Moravčík, Branislav Šarkan] | edis.uniza.sk

Skúšanie cestných vozidiel 1 - schvaľovanie vozidiel
Ľubomír Moravčík, Branislav Šarkan

Skúšanie cestných vozidiel 1 - schvaľovanie vozidiel

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1740-021.30641.68

Kód výrobku: 401831

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Cestné vozidlá v dnešnej dobe tvoria neodmysliteľnú súčasť ľudského života. Len málokto si uvedomí, že pred používaním vozidla v cestnej premávke vozidlo podlieha vývoju u výrobcu tak, aby plnilo viaceré bezpečnostné a ekologické štandardy nazývané ako technické požiadavky. Následne sa vozidlo podrobuje celému radu skúšok, testovaniu, ktoré vyvrcholí samotným schválením vozidla na prevádzku v cestnej premávke.
Učebnica opisuje základný prehľad legislatívneho rámca schvaľovania cestných vozidiel, proces typového schvaľovania, ako i základné úlohy schvaľovacích orgánov a technických služieb. V učebnici je významná časť venovaná aj kategorizácií cestných vozidiel a pre úplnosť tiež histórii schvaľovania cestných vozidiel. 
Cieľom tejto učebnice je zhrnúť všetky poznatky o schvaľovaní vozidiel na prevádzku v cestnej premávke. Učebnica je určená študentom na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pre účely výučby predmetu Skúšanie cestných vozidiel a tiež môže byť určená pre výučbu podobných predmetov na iných univerzitách, vysokých a stredných odborných školách, ktoré pripravujú odborníkov pre automobilový priemysel v oblasti skúšania cestných vozidiel a schvaľovania vozidiel na prevádzku v cestnej premávke.
Publikácia je vhodná pre pracovníkov automobilového priemyslu, či už priamo pre výrobcov a zástupcov výrobcu, pre pracovníkov technických služieb (skúšobní), pre pracovníkov schvaľovacích orgánov ale aj pre pracovníkov registračných (evidenčných) orgánov.

Z obsahu

PREDHOVOR 
ÚVOD 
1. ROZDELENIE VOZIDIEL 
1.1 KATEGÓRIE VOZIDIEL 
1.2. DRUHY VOZIDIEL 
1.3. TYP/VARIANT/VERZIA VOZIDLA 
2. HISTÓRIA SCHVAĽOVANIA VOZIDIEL 
2.1. HISTÓRIA SCHVAĽOVANIA VOZIDIEL NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 
2.2. HISTÓRIA SCHVAĽOVANIA VOZIDIEL V EURÓPSKEJ ÚNII 
3. SCHVAĽOVANIE VOZIDIEL 
3.1. SAMOCERTIFIKÁCIA VS. SCHVAĽOVANIE 
3.2. ZÁKLADNÉ POJMY POTREBNÉ PRE SCHVAĽOVANIE 
3.3. HOSPODÁRSKE SUBJEKTY V PROCESE SCHVAĽOVANIA
3.4. DRUHY SCHVAĽOVANIA 
3.5. POSTUPY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA CELÉHO VOZIDLA 
3.6. PRESTAVBA VOZIDLA 
4. LEGISLATÍVNY RÁMEC SCHVAĽOVANIA 
4.1. PREDPISY EURÓPSKEJ ÚNIE
4.2. PREDPISY EURÓPSKEJ HOSPODÁRSKEJ KOMISIE ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV 
4.3. KÓDEXY OECD 
4.4. RÁMCOVÉ PREDPISY NA SCHVÁLENIE CELÉHO VOZIDLA
4.5. REGULAČNÉ AKTY 
4.6. RÁMCOVÝ PREDPIS NA SCHVÁLENIE SPAĽOVACIEHO MOTORA NECESTNÉHO POJAZDNÉHO STROJA 
5. PROCES TYPOVÉHO SCHVÁLENIA CELÉHO VOZIDLA
5.1. VÝROBA VOZIDLA 
5.2. VYPRACOVANIE INFORMAČNEJ ZLOŽKY VRÁTANE VYPRACOVANIA INFORMAČNÉHO DOKUMENTU 
5.3. POČIATOČNÉ POSÚDENIE 
5.4. SKÚŠKY VOZIDLA 
5.5. UDELENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ CELÉHO VOZIDLA A VYDANIE OSVEDČENIA O TYPOVOM SCHVÁLENÍ EÚ CELÉHO VOZIDLA 
5.6. VYSTAVENIE OSVEDČENIA O ZHODE COC 
5.7. PREDAJ, REGISTRÁCIA (EVIDENCIA) A UVEDENIE VOZIDLA DO PREVÁDZKY 
5.8. ZHODA VÝROBY
5.9. SCHÉMA PROCESU TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ CELÉHO VOZIDLA 
6. VOZIDLÁ UKONČENEJ SÉRIE 
6.1. POVOLENIE DOPREDAJA VOZIDIEL 
7. ČÍSLOVANIE SCHVÁLENIA 
7.1. ČÍSLOVANIE PODĽA PREDPISOV EURÓPSKEJ ÚNIE 
7.2. ČÍSLOVANIE PODĽA PREDPISOV EHK OSN
8. TYPOVÉ SCHVAĽOVACIE ORGÁNY A ORGÁNY DOHĽADU NAD TRHOM 
8.1. TYPOVÉ SCHVAĽOVACIE ORGÁNY 
8.2. ORGÁNY DOHĽADU NAD TRHOM 
8.3. ZASADNUTIA NA VÝMENU INFORMÁCIÍ 
9. TECHNICKÉ SLUŽBY 
9.1. POSÚDENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB 
9.2. DRUHY TECHNICKÝCH SLUŽIEB 
9.3. NEZÁVISLOSŤ A ODBORNOSŤ TECHNICKÝCH SLUŽIEB 
9.4. AKREDITÁCIA TECHNICKÝCH SLUŽIEB 
9.5. POVERENIE A NOTIFIKÁCIA TECHNICKÝCH SLUŽIEB 
9.6. VNÚTROPODNIKOVÁ TECHNICKÁ SLUŽBA VÝROBCU 
9.7. TECHNICKÉ SLUŽBY POVERENÉ SLOVENSKOU REPUBLIKOU
10. ZOZNAM OBRÁZKOV 
11. ZOZNAM TABULIEK 
12. POUŽITÁ LITERATÚRA


Integrované dopravné systémy

Integrované dopravné systémy

Bibiána Poliaková, Marián Gogola
21,00SKLADOM

Turbínový motor I. Teória a konštrukcia

Turbínový motor I. Teória a konštrukcia

Jozef Čerňan, Marian Hocko
27,00SKLADOM

Aeromechanics 1

Aeromechanics 1

Martin Bugaj
14,50SKLADOM

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Iveta Kubasáková, Marián Šulgan, Jaroslava Kubáňová
14,00SKLADOM

Systémy riadenia prístupu

Systémy riadenia prístupu

Juraj Vaculík
15,10SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM