Konštruovanie IV [František Brumerčík, Tomáš Gajdošík, Michal Lukáč] | edis.uniza.sk

Konštruovanie IV
František Brumerčík, Tomáš Gajdošík, Michal Lukáč

Konštruovanie IV

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1734-99.90298.25

Kód výrobku: 401830

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je predstaviť čitateľom základné problémy z vybraných oblastí geometrie čelných ozubených kolies s popisom výpočtov medzných hodnôt často používaných typov korekcií a princípy pevnostného výpočtu čelných ozubených kolies. V jednotlivých kapitolách sú uvedené okrem všeobecného prehľadu mechanických sústav prenosu výkonu a popisu základných parametrov mechanických prevodov aj postupy výpočtu kinematiky a dynamiky jednoduchých ozubených prevodov a tiež problematika syntézy a kinematickej a momentovej analýzy jednoduchých a zložených planétových ozubených prevodov. V kapitole venovanej princípu návrhu a kontroly ozubených kolies sú uvedené východiská, ktoré vplývajú na popísaný zjednodušený postup pevnostnej kontroly čelných ozubených kolies na základe noriem a literatúry.
Predložená vysokoškolská učebnica prináša aj popis špecifických parametrov, ktoré sú potrebné pre pevnostný výpočet planétových čelných ozubených súkolesí, ktoré sa mierne sa odlišujú od štandardných parametrov používaných pri pevnostných kontrolách súkolesí s pevnými osami rotácie. Môže byť preto využívaná nielen ako učebná pomôcka pre študentov predmetu Konštruovanie IV, ale aj ako príručka pre konštruktérov, inžinierov a projektantov zaoberajúcich sa návrhom prevodových mechanizmov v technickej praxi. Keďže sú normatívne postupy pevnostnej kontroly čelných ozubených kolies neustále zdokonaľované a podliehajú periodickým korektúram, zmenám a doplnkom, je nevyhnutné v prípade potreby dohľadať potrebné nové metodiky, vzorce a údaje vždy v aktuálnych vydaniach jednotlivých častí príslušných noriem.

Z obsahu

ÚVOD 
1. MECHANICKÉ SÚSTAVY PRENOSU VÝKONU 
1.1. Prenos výkonu a energetická účinnosť v sústave 
1.2. Typy sústav prenosu výkonu 
2. MECHANICKÉ PREVODY 
2.1. Definícia a rozdelenie prevodov 
2.2. Typy mechanických prevodov 
2.3. Základné parametre mechanických prevodov 
3. JEDNODUCHÉ OZUBENÉ PREVODY 
3.1. Kinematika jednoduchých čelných ozubených prevodov 
3.2. Momentové a výkonové parametre jednoduchých čelných ozubených prevodov s definovanou účinnosťou ozubeného záberu 
3.3. Dynamika jednoduchých čelných ozubených prevodov 
4. JEDNODUCHÉ PLANÉTOVÉ OZUBENÉ PREVODY 
4.1. Kinematika jednoduchých planétových ozubených prevodov 
4.2. Syntéza jednoduchých planétových ozubených prevodov 
4.3. Momentové a výkonové parametre jednoduchých planétových ozubených prevodov s definovanou účinnosťou ozubeného záberu 
4.4. Analýza momentov jednoduchých planétových ozubených prevodov 
4.5. Dynamika jednoduchých planétových ozubených prevodov
5. ZLOŽENÉ PLANÉTOVÉ OZUBENÉ PREVODY 
5.1. Zložené planétové ozubené prevody s diferenciálom na výstupe
5.2. Zložené planétové ozubené prevody s diferenciálom na vstupe 
6. GEOMETRIA KORIGOVANÉHO ČELNÉHO OZUBENÉHO SÚKOLESIA 
6.1. Všeobecne korigované jednomodulové čelné súkolesie 
6.2. Podmienka záberu čelného súkolesia 
6.3. Návrh všeobecne korigovaného čelného súkolesia
6.4. Bočná vôľa v čelnom súkolesí 
6.5. Záberové pomery v čelnom súkolesí 
6.6. Faktor trvania záberu čelného súkolesia 
7. KRITÉRIÁ VOĽBY KOREKCIÍ ČELNÝCH OZUBENÝCH KOLIES 
7.1. Kritériá vplývajúce na voľbu korekcií pre vonkajší záber 
7.2. Kritériá vplývajúce na voľbu korekcií pre vnútorný záber 
8. MATERIÁLY OZUBENÝCH KOLIES 
8.1. Mäkké kolesá 
8.2. Tepelné spracovanie mäkkých kolies 
8.3. Tvrdé kolesá 
8.4. Tepelné spracovanie tvrdých kolies 
8.5. Ostatné materiály pre ozubené kolesá 
9. MAZANIE OZUBENÝCH KOLIES 
9.1. Voľba maziva 
9.2. Spôsob mazania 
10. PRINCÍP NÁVRHU A KONTROLY ČELNÝCH OZUBENÝCH KOLIES 
10.1. Výpočet napätia v ohybe v päte zuba 
10.2. Výpočet napätia v dotyku 
11. PEVNOSTNÁ KONTROLA ČELNÝCH OZUBENÝCH KOLIES PODĽA ISO 6336 
11.1. Určenie smerodajnej obvodovej sily
11.2. Faktory súvisiace so silovými pomermi v ozubenom súkolesí 
11.3. Kontrola na dotyk 
11.4. Faktory pre výpočet únosnosti bokov zubov v dotyku 
11.5. Medza únavy v dotyku referenčných ozubených kolies 
11.6. Kontrola na ohyb 
11.7. Faktory pre výpočet únosnosti bokov zubov v ohybe 
11.8. Medza únavy v ohybe referenčných ozubených kolies 
11.9. Špecifikácia parametrov planétových prevodov potrebných pre pevnostný výpočet ozubených kolies 
LITERATÚRA 

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Technológia 1

Technológia 1

Ján Moravec, Radoslav Koňár, Richard Pastirčák, Peter Fabian
16,90SKLADOM