Technológia 1 [Ján Moravec, Radoslav Koňár, Richard Pastirčák, Peter Fabian] | edis.uniza.sk

Technológia 1
Ján Moravec, Radoslav Koňár, Richard Pastirčák, Peter Fabian

Technológia 1

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1731-816.90509.13

Kód výrobku: 401829

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Technológia 1 je určená pre študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme. Text učebnice prináša prehľad základných technológií z oblasti beztrieskového spracovania kovov. V jednotlivých kapitolách sú uvedené všetky dôležité a relevantné informácie o problematike zlievania, zvárania, tvárnenia a tepelného spracovania. Prezentované partie pokrývajú potrebné oblasti, ktoré poslucháč potrebuje poznať, aby mohol s úspechom nielen absolvovať skúšku, ale tak isto získané vedomosti využil v ďalších nadväzujúcich študijných predmetoch a neskôr v strojárskej praxi.

Z obsahu

Obsah
Historické poznámky k mechanickým technológiám 
Literatúra 
Zoznam vybraných symbolov a skratiek 
ZLIEVANIE 
Úvod 
1 Materiály na odliatky 
1.1 Zliatiny železa 
1.2 Neželezné kovy a ich zliatiny 
1.3 Tavenie materiálov na odliatky a taviace zariadenia
1.4 Zlievarenské vlastnosti materiálov na výrobu odliatkov
1.5 Skúšky vybraných zlievarenských vlastností. 
1.6 Praktická časť 
Literatúra 
2 Technológia zlievarenskej formy
2.1 Modelové zariadenie
2.2 Vtoková sústava 
2.3 Náliatky 
2.4 Výroba foriem pomocou modelov 
2.5 Praktická časť
Literatúra 
3 Technológie výroby netrvalých foriem 
3.1 Zlievarenské formovacie látky
3.2 Ostrivá formovacích zmesí 
3.3 Spojivá formovacích zmesí 
3.4 Prísady a pomocné formovacie látky 
3.5 Vlastnosti formovacích zmesí 
3.6 Rozdelenie formovacích a jadrových zmesí 
3.7 Zhusťovanie formovacích zmesí 
3.8 Praktická časť 
Literatúra 
4 Zlievarenské technológie 
4.1 Gravitačné odlievanie 
4.2 Odlievanie za pôsobenia zvýšených síl 
4.3 Nekonvenčné postupy odlievania
4.4 Počítačová simulácia 
4.5 Praktická časť
Literatúra 
TVÁRNENIE 
Úvod 
1 Základy tvárnenia kovov 
1.1 Tvárne (plastické) vlastnosti kovových materiálov 
1.2 Ekonomické ukazovatele tvárnenia 
1.3 Použitie ocelí a využitie materiálu 
1.4 Rozdelenie procesov tvárnenia 
1.5 Schémy hlavných deformácií 
1.6 Praktická časť
Literatúra 
2 Základy teórie plasticity a statická skúška ťahom 
2.1 Štruktúra materiálov 
2.2 Kryštalické materiály 
2.3 Dislokačná teória 
2.4 Hustota dislokácií 
2.5 Pohyb dislokácií 
2.6 Vznik dislokácií 
2.7 Poznatky z teórie plasticity 
2.8 Mechanické schémy deformácie 
2.9 Schémy hlavných napätí 
2.10 Bauschingerov efekt
2.11 Zákony tvárnenia 
2.12 Praktická časť 
Literatúra 
3 Objemové tvárnenie 
3.1 Kovanie
3.2 Rozdelenie kovania 
3.3 Nástroje  na kovanie 
3.4 Ideálny predkovok a jeho prierezový obrazec 
3.5 Odstrihovanie výronku 
3.6 Technologický postup výroby zápustkového   výkovku
3.7 Stanovenie rozmerov a tvaru polovýrobku 
3.8 Výpočet tvárniacich síl a energií pri zápustkovom kovaní 
3.9 Praktická časť 
Literatúra 
4 Plošné tvárnenie 
4.1 Strihanie 
4.2 Ohýbanie 
4.3 Hlboké ťahanie 
4.4 Praktická časť
Literatúra 
ZVÁRANIE 
Úvod 
1 Zváranie 
1.1 Základné pojmy pri zváraní 
1.2 Príprava zvarových plôch pred zváraním 
1.3 Typy zvarových spojov 
1.4 Základné spôsoby zvárania a ich označovanie 
1.5 Polohy pri zváraní 
1.6 Systém na označovanie materiálov pre zváranie
1.7 Zvariteľnosť konštrukčných ocelí 
1.8 Praktická časť 
Literatúra 
2 Technológie zvárania elektrickým oblúkom 
2.1 Fyzikálne princípy zvárania elektrickým oblúkom 
2.2 Prenosy kovu v elektrickom oblúku 
2.3 Zdroje zváracieho prúdu pre oblúkové metódy zvárania 
2.4 Technológia zvárania obalenou elektródou (ROZ)
2.5 Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom alebo inertnom plyne (MAG/MIG) 
2.6 Oblúkové zváranie netaviacou sa volfrámovou elektródou v inertnej ochrannej atmosfére (TIG) 
2.7 Zváranie pod tavivom (ZPT) 
2.8 Praktická časť 
Literatúra 
3 Ostatné spôsoby zvárania, spájkovania a delenia materiálov 
3.1 Zváranie plameňom 
3.2 Odporové zváranie 
3.3 Zváranie plazmovým lúčom 
3.4 Zváranie laserovým lúčom 
3.5 Zváranie elektrónovým lúčom 
3.6 Aluminotermické zváranie 
3.7 Spájkovanie 
3.8 Termické delenie materiálov 
3.9 Praktická časť 
Literatúra 
4 Chyby zvarových spojov a ich identifikácia pomocou nedeštruktívnych techník 
4.1 Chyby zvarových spojov 
4.2 Nedeštruktívne techniky pre skúšanie zvarových spojov 
4.3 Praktická časť 
Literatúra 
TEPELNÉ SPRACOVANIE 
Úvod 
1 Technológia tepelného spracovania 
1.1 Základné pojmy z tepelného spracovania 
1.2 Rozdelenie spôsobov tepelného spracovania 
1.3 Žíhanie 366
1.4 Kalenie 369
1.5 Popúšťanie 
1.6 Kombinované tepelné spracovanie 
1.7 Praktická časť 
Literatúra 
2 Tepelné spracovanie ocelí a liatin
2.1 Žíhanie 376
2.2 Žíhanie bez prekryštalizácie
2.3 Žíhanie s prekryštalizáciou 
2.4 Kalenie 
2.5 Popúšťanie po kalení 
2.6 Bainitické kalenie
2.7 Izotermické bainitické kalenie 
2.8 Anizotermické bainitické kalenie 
2.9 Povrchové kalenie
2.10 Tepelné spracovanie grafitických liatin 
2.11 Temperovanie liatin
2.12 Praktická časť
Literatúra 
3 Tepelné spracovanie neželezných kovov 
3.2 Tepelné spracovanie horčíka  a zliatin horčíka 
3.3 Tepelné spracovanie niklu a niklových zliatin 
3.4 Tepelné spracovanie titánu a titánových zliatin
3.5 Praktická časť 
Literatúra
4 Chemicko-tepelné spracovanie
4.1 Cementovanie 
4.2 Nitridovanie
4.3 Nitrocementovanie 
4.4 Bórovanie 
4.5 Difúzne hliníkovanie (alitovanie)
4.6 Difúzne chrómovanie 
4.7 Praktická časť 
Literatúra 


 


Prášková metalurgia

Prášková metalurgia

Ján Moravec, Elena Kantoríková, Peter Fabian
9,80SKLADOM

Krivky a krivkové integrály

Krivky a krivkové integrály

Ján Šimon
35,00SKLADOM

Technologickosť konštrukcií

Technologickosť konštrukcií

Jozef Bronček, Martin Žarnay, Ronald Bašťovanský, Viera Konstantov...
19,00SKLADOM

Bionika a inovácie technických systémov

Bionika a inovácie technických systémov

Štefan Medvecký, Igor Gajdáč, Viera Konstantová, Milan Gregor, Ró...
15,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM