CD - Obnoviteľné a netradičné zdroje energie [Peter Ďurčanský] | edis.uniza.sk

CD - Obnoviteľné a netradičné zdroje energie
Peter Ďurčanský

CD - Obnoviteľné a netradičné zdroje energie

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
978-80-554-1732-53.40102.43

Kód výrobku: 401825

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa stali neoddeliteľnou súčasťou a zdrojom výroby energie a teda aj neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Rastúce využívanie obnoviteľných zdrojov čiastočne znižuje spotrebu iných palív a prispieva k znižovaniu závislosti ekonomiky a spoločnosti na fosílnych palivách, ktorých zásoby sú konečné a vyčerpateľné. V dlhodobom horizonte by využívanie OZE tiež
mohlo prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy spoločnosti, aj keď v súčasnosti sú niektoré technológie konvertujúce OZE na elektrinu alebo teplo, veľmi nákladné, neekonomické a nepriamo zaťažujú životné prostredie. Medzi najviac známe formy OZE sa radí solárna energia, ktorej využívanie každým
rokom rastie. Využíva sa nielen ako tepelná energia, ale konverziou sa vyrába aj elektrická energia. Využívanie vodnej energie má dlhú tradíciu a využíva sa hlavne potenciálna energia vody premenou cez turbínu na mechanickú prácu a následne na elektrickú energiu. Nemenej dôležité je tiež využívanie energie vetra, kde sa kinetická energia masy vzduchu premieňa na mechanickú prácu vo forme otáčajúceho sa rotora a následne generátor vyrába elektrickú energiu. Predkladané skriptá majú slúžiť ako základný materiál pre predmet Obnoviteľné zdroje energie na Strojníckej fakulte UNIZA.

Z obsahu

1 Úvod 
2 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 
3 Slnečná energia 
Teplo zo slnečného žiarenia 
Elektrická energia zo slnečného žiarenia
4 Veterná energia 
Rotory s horizontálnou osou
Rotory s vertikálnou osou
5 Vodná energia 
Elektrárne na využitie morského príboja
Prílivové elektrárne
Energia vodných tokov
6 Geotermálna energia 
Spôsoby získavania geotermálnej energie
Geotermálne elektrárne
7 Využitie nízkopotenciálnej energie
Princíp tepelného čerpadla
Zdroje tepla pre tepelné čerpadlo
8 BIOMASA 
Rozdelenie biomasy 
Dendromasa
Porasty rýchlo rastúcich drevín
Zušľachtenie dendromasy
9 Využitie odpadov
Zhodnocovanie odpadov
Zneškodňovanie odpadov
Materiálové zhodnocovanie
Termické zhodnocovanie
Spaľovanie
Produkty spaľovania odpadov 
Pyrolýza
Splyňovanie odpadov
10 Využitie plastov ako alternatívneho zdroja
Recyklácia 
Recyklácia PET fliaš 
Recyklácia produktov z PVC
11 Jadrová energia


Materiály II.  Návody na cvičenia

Materiály II. Návody na cvičenia

Radomila Konečná, Eva Tillová, Alan Vaško, Lenka Markovičová
4,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM