Technologickosť konštrukcií [Jozef Bronček, Martin Žarnay, Ronald Bašťovanský, Viera Konstantová, Michal Petrủ, Ivan Mašín] | edis.uniza.sk

Technologickosť konštrukcií
Jozef Bronček, Martin Žarnay, Ronald Bašťovanský, Viera Konstantová, Michal Petrủ, Ivan Mašín

Technologickosť konštrukcií

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1724-019.00572.39

Kód výrobku: 401822

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Vysokoškolská učebnica „Technologickosť konštrukcií“ nadväzuje na predchádzajúce odborné publikácie z oblasti konštruovania, ktoré sa vydali na Katedre konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty ŽU v Žiline.
Je určená študentom strojníckych fakúlt v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu, ako aj pre technických pracovníkov pracujúcich v konštrukčnej praxi v oblasti strojárskej výroby. Učebnica je základnou učebnou pomôckou na prednášky a cvičenia z povinného predmetu Technologickosť konštrukcií, ktorý bol v rámci prestavby vysokoškolského štúdia zaradený od školského roku 2014/2015 s rovnakou učebnou osnovou pre inžinierske študijné programy. 
Cieľom autorov tejto knihy je pomôcť nielen študentom, ale aj konštruktérom a technikom v praxi k rýchlemu osvojeniu si najnovších poznatkov, ktoré sa týkajú procesu konštruovania a tvorby výkresovej a technickej dokumentácie pri návrhu rôznych častí technických systémov. Predložená učebnica vznikla ako spoločné dielo slovenských a českých autorov a odráža dlhodobú spoluprácu pracovníkov Katedry konštruovania častí strojov zo Žilinskej univerzity v Žiline a pracovníkov pôsobiacich na Katedře častí mechanizmů strojů na FS TU v Liberci.

Z obsahu

Úvod
1. Technologickosť
1.1 Technologickosť v zadaní konštrukčnej úlohy
1.2 Technologickosť v návrhu koncepcie konštrukcie stroj
1.3 Technologickosť v návrhu konštrukcie stroja
1.4 Technologickosť v rozpracovaní konštrukčnej dokumentácie stroja
1.5 Technologickosť vo výrobnej etape
1.6 Technologická príprava výroby
1.7 Technologickosť v prevádzke
1.8 Technologickosť v etape likvidácie
2. Technologickosť konštrukcií z hľadiska obrábania
2.1 Výrobné náklady obrábanej súčiastky
2.2 Voľba materiálu a polovýrobku
2.3     Rozsah obrábania  prácnosť
2.4 Zásady navrhovania súčiastok určených na obrábanie
2.5     Kótovanie súčiastok
2.6     Tolerovanie rozmerov a geometrie súčiastok
2.7 Predpisovanie drsnosti povrchu
3. Technologickosť konštrukcií odliatkov
3.1     Lejárske technológie a materiály
3.2     Zásady navrhovania odliatkov
3.3     Konštruovanie odliatkov odlievaných v pieskových formách
3.4     Konštruovanie súčiastok odlievaných tlakovým liatím
4. Technologickosť tvárnených konštrukcií
4.1  Tvárnenie kovov
4.2  Navrhovanie súčiastok vyrábaných kovaním
4.3  Navrhovanie súčiastok tvárnených za studena
5. Konštruovanie výrobkov z plastov
5.1      Štruktúra a rozdelenie plastov
5.2      Charakteristické vlastnosti plastov
5.3      Ostatné vlastnosti plastov 
5.4 Navrhovanie súčastí z plastov vzhľadom na technológiu
6. Technologickosť nerozoberateľne spojovaných konštrukcií
6.1      Zvárané konštrukcie
6.2      Spájkované konštrukcie 
6.3  Nitované konštrukcie
6.4 Lepené konštrukcie
7. Technologickosť konštrukcií z hľadiska montáže 
7.1 Montážne systémy
7.2     Etapy montáže
7.3     Konštrukčná dokumentácia pre montáž 
7.4     Princípy technologickosti zostavenia a montáže 
8. Výrobné náklady
8.1     Závislosť výrobných nákladov na konštrukcií
8.2     Príklady pomôcok na odhad relatívnych výrobných nákladov
9.  Konkurencieschopnosť výrobku
9.1     Konkurencieschopnosť podniku 
9.2     Úlohy konštruktéra 
9.3     Problémy organizácie práce konštruktéra 
9.4     Zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov konštruktérom 
10. GPS
10.1    Filozofia GPS
10.2    Koncepcia noriem GPS a maticový model
10.3    Základné pravidlá používané pri tvorbe TD podľa ISO GPS
10.4    Špecifikácia a verifikácia podľa GPS
10.5    Metrologickosť konštrukcie
11. Bezpečnosť strojov
11.1   Základné informácie o bezpečnosti 
11.2   Znižovanie bezpečnostného rizika 
11.3   Posudzovanie bezpečnostného rizika 
11.4   Úlohy konštruktéra 
11.5   Príklad bezpečnostnej analýzy systému 
12. Reverzné inžinierstvo
12.1   Tradiční reverzní inženýrství
12.2   Funkční reverzní inženýrství
12.3   Geometrické reverzní inženýrství
13. Prognózovaní vývoje tehnologií
13.1   Tradiční metody prognózovaní
13.2   Technology Roadmapping
13.3   Trends of Engineering Systems Evolution
13.4   Directed Evolution 

Literatúra


Krivky a krivkové integrály

Krivky a krivkové integrály

Ján Šimon
35,00SKLADOM

Bionika a inovácie technických systémov

Bionika a inovácie technických systémov

Štefan Medvecký, Igor Gajdáč, Viera Konstantová, Milan Gregor, Ró...
15,00SKLADOM

Prášková metalurgia

Prášková metalurgia

Ján Moravec, Elena Kantoríková, Peter Fabian
9,80SKLADOM

Aditívne technológie

Aditívne technológie

Rudolf Madaj, Róbert Kohár
24,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM