Manažérska informatika IV [Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek, Eva Škorvagová] | edis.uniza.sk

Manažérska informatika IV
Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek, Eva Škorvagová

Manažérska informatika IV

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1660-116.70503.1

Kód výrobku: 401817

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Táto učebnica je určená záujemcom o problematiku  biznis procesov a nájdu v nej informácie týkajúce sa ich štruktúry, funkcionality a modelovania – faktorov, ktoré z pohľadu ich výkonnosti zohrávajú dôležitú úlohu. Avšak   z hľadiska funkcionality biznis procesov reprezentovanej predovšetkým  výkonnosťou je potrebné brať do úvahy aj ďalšie faktory, ku ktorým predovšetkým patrí informačná a znalostná podpora.  Je všeobecne známe, že riadna a efektívna funkcionalita  každého biznis procesu je podmienená zodpovedajúcou informačnou a znalostnou podporou, pričom za nástroje informačnej podpory biznis procesov sa pokladajú informačné systémy  pracujúce nad konkrétnymi databázami a úlohu nástrojov ich znalostnej podpory preberajú znalostné (expertné) systémy. Informačné systémy sa vyznačujú nielen svojou vnútornou a vonkajšou štruktúrou, ale aj globálnou architektúrou, ktorá zobrazuje celkový pohľad na informačnú podporu biznis procesov prebiehajúcich v podmienkach daného podnikateľského subjektu. To však len jedna strana mince. Ak sa na ich informačnú podporu chceme pozrieť detailnejšie umožnia nám to zodpovedajúce čiastkové architektúry. Patrí tu: funkčná, procesná, dátová, softvérová a hardvérová architektúra. Uvedené typy čiastkových architektúr z časti korešpondujú s jednotlivým pohľadmi v rámci modelov biznis procesov, a to predovšetkým funkčným, procesným a dátovým.  

Z obsahu

Predhovor 
Úvod  
Kapitola 1
Biznis procesy – statické a dynamické aspekt 
1.1 Pojmy a princípy  
1.2 Biznis procesy – statické aspekty 
1.3 Biznis procesy – dynamické aspekty – funkcionalita 
1.4 Biznis procesy – dynamické aspekty – výkonnosť 
1.5 Informačná a znalostná podpora funkcionality biznis procesov 
1.6 Modelovanie, implementácia a prevádzkovanie biznis procesov 
1.7 Literatúra ku kapitole 1

Kapitola 2 
Biznis procesy – statické aspekty 
2.1 Biznis procesy základná charakteristika  
2.2 Biznis procesy základná charakteristika  
2.3 Biznis procesy horizontálna štruktúra 
2.4 Metrika biznis procesov 
2.5 Kvantifikácia štruktúry biznis procesov  
2.6. Zhrnutie 
2.7  Literatúra ku kapitole  2  

Kapitola 3 
Biznis procesy – dynamické aspekty  
3.1     Dynamika biznis procesov – všeobecná časť 
3.2 Dynamika biznis procesov -  výkonnosť – kvantifikácia a modelovanie  
3.3 Výkonnosť biznis procesov verzus pracovná výkonnosť zamestnancov 
3.4 Výkonnosť biznis procesov verzus pracovná výkonnosť produkčných zariadení a produkčných nástrojov  
3.5 Zhrnutie 
3.6  Literatúra ku kapitole 3
 
Kapitola 4
Biznis procesy – informačná podpora 
4.1 Pojmy a princípy 
4.2 Štruktúra informačného systému 
4.3 Architektúra informačného systému  
4.4 Aplikačný softvér – jeho postavenie a úlohy v systéme informačnej podpory biznis procesov
4.5  Systémy ERP ako nástroje informačnej podpory biznis procesov 
4.6 Systém SAP – jeho štruktúra a funkcionalita  
4.7 Zhrnutie      
4.8 Literatúra ku kapitole  4  
 
Kapitola 5
Biznis procesy – znalostná podpora 
5.1 Umelá inteligencia, umelo-inteligenčný systém, znalostný (expertný) systém ako nástroj znalostnej podpory biznis procesov 
5.2 Umelá inteligencia, umelo-inteligenčný systém 
5.3 Agenty  
5.4 História a súčasnosť umelej inteligencie          
5.5 Zhrnutie       
5.6 Literatúra ku kapitole  5         

Kapitola 6
Znalostný a expertný systém- štruktúra, architektúra a funkcionalita 
6.1 Znalostné a expertné systémy a ďalšie súvisiace pojmy 
6.2 Znalostné systémy. druhové členenie  
6.3 Štruktúra znalostných systémov                                
6.4 Báza znalosti  
6.5 Práca s bázou znalostí  
6.6 Inferenčný mechanizmus (IM) 
6.7 Uplatnenie umelo inteligenčných systémov pri modelovaní biznis procesov 
6.8 Zhrnutie 
6.9 Literatúra ku kapitole 6 

Kapitola 7
Modelovanie biznis procesov  
7.1  Štandardný prístup - pojmy a princípy 
7.2 Modelovanie biznis procesov s využitím systému ARIS  
štandardný prístup – teoretická časť 
7.3 Modelovanie biznis procesov s využitím systému ARIS  
štandardný prístup – praktická časť – analýza a návrh biznis procesov  
7.4 Modelovanie biznis procesov s využitím systému ARIS   
štandardný prístup - praktická časť – implementácia biznis procesov  
7.5  Riadenie a správa (controlling) biznis procesov 
7.6  Nástroj na modelovanie biznis procesov – systém ARIS             
7.7 . Modelovanie biznis procesov – lingvistický prístup  
7.8 Zhrnutie  
7.7 Literatúra ku kapitole 7 

Kapitola 8
Implementácia biznis procesov verzus podnikové systémy 
8.1 Orientácia na procesné riadenie a myslenie 
8.2 Implementácia biznis procesov 
8.3 Podnikové systémy 
8.4 Zhrnutie  
8.5 Literatúra ku kapitole 8 

Kapitola 9 
Riadenie a správa biznis procesov  
9.1  Biznis proces controlling  
9.2  Riadenie a správa zhody              
9.3  Riadenie a správa rizík  
9.4 Diagnostika chýb a zlyhaní v podnikaní a v biznis procesoch 
9.5 Zlepšovanie biznis procesov  
9.6  Kompletná prestavba (reengineering) biznis procesov  
9.7  Biznis procesy – riadenie a správa 
9.8 Biznis proces – postavenie a úlohy manažéra 
9.9  Zhrnutie 
9.10 Literatúra ku kapitole 9 

Príloha A 
Lingvistický prístup k modelovaniu biznis procesov 

Príloha B 
Aplikácia lingvistického prístupu k modelovaniu biznis  
procesov v podmienkach samosprávy prípadová štúdia


Znalostný manažment pre knižnično - informačnú vedu

Znalostný manažment pre knižnično - informačnú vedu

Katarína Kianicová Jašová
8,70SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: