Spracovanie biomedicínskych obrazov [Branko Babušiak, Michal Gála] | edis.uniza.sk

Spracovanie biomedicínskych obrazov
Branko Babušiak, Michal Gála

Spracovanie biomedicínskych obrazov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-0675-611.40343.44

Kód výrobku: 401805

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2013

Anotácia

     Zobrazovacie metódy a prostriedky spracovania obrazu v medicíne majú nezastupiteľnú úlohu v diagnostike rôznych typov porúch a ochorení. V skriptách je opísaný princíp najpoužívanejších zobrazovacích metód v medicíne a metódy spracovania obrazu, ktoré vedú k vylepšeniu kvality obrazu a k extrakcii dôležitých informácií z hľadiska diagnostiky. Skriptá  sú určené  predovšetkým poslucháčom druhého stupňa štúdia odboru Biomedicínske inžinierstvo.

     Skriptá môžeme rozdeliť do dvoch častí. Prvá časť opisuje zobrazovacie diagnostické  metódy v medicíne od ich fyzikálnej podstaty až po vznik obrazu. Zobrazovacie metódy projekčnej rádiografie, počítačovej tomografie a nukleárnej medicíny využívajú pre svoju činnosť ionizujúce žiarenie. Naopak ďalšie dve opísané metódy  - magnetická rezonancia a ultrazvuk nezaťažujú pacienta ionizujúcim žiarením.

     Druhá časť skript sa okrem iného zaoberá štruktúrou medicínskeho obrazového a komunikačného formátu DICOM. V ďalších kapitolách sú opísané  techniky spracovania biomedicínskych obrazov spolu s množstvom názorných ukážok. Názorné ukážky sú často doplnené úsekmi zdrojového  kódu v programovacom jazyku MATLAB. Čitatelia tak nadobudnú nielen teoretické poznatky o metódach analýzy a spracovania obrazu, ale aj o ich  využití v praxi s dôrazom na využitie v medicíne.

     Autori dúfajú, že predložené skriptá obohatia študentov o nové poznatky, ktoré im budú v ďalšom štúdiu i živote užitočné.    

Z obsahu

1     Predhovor

2     Projekčná rádiografia

3     Počítačová tomografia

4     Nukleárna medicína

5     Magnetická rezonancia

6     Ultrazvuková sonografia

7     Medicínsky formát DICOM

8     Techniky spracovania biomedicínskych obrazov

9     Houghova transformácia

10   Dvojrozmerná Fourierova transformácia

11   Bibliografia


Robotické systémy

Robotické systémy

Vojtech Šimák, Aleš Janota
3,85SKLADOM

Spracovanie signálov v lekárstve

Spracovanie signálov v lekárstve

Daniela Gombárska, Branko Babušiak, Michal Gála
9,20SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Environmentálne problémy sídelných útvarov

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM