Znalostný manažment pre knižnično - informačnú vedu [Katarína Kianicová Jašová] | edis.uniza.sk

Znalostný manažment pre knižnično - informačnú vedu
Katarína Kianicová Jašová

Znalostný manažment pre knižnično - informačnú vedu

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1706-68.70262.1

Kód výrobku: 401800

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Predpokladáme, že absolventi mediálnych a komunikačných štúdií s prepojením na knižnično-informačnú vedu, by mali vedieť pracovať ako s obsahom, tak aj s formou zachytávania znalostí na rôzne typy tradičných a nových médií. Učebnica „Znalostný manažment pre knižnično-informačnú vedu“ má cieľ pomôcť študentom pochopiť, čo je to znalosť, znalostný manažment, jeho postavenie v ekonomickej vede a prepojenie na knižnično-informačnú vedu. Učebnica sa tiež snaží poukázať na dôležitosť intelektuálneho kapitálu v súčasnej spoločnosti. Absolventi tohto odboru sa sami môžu stať znalostnými pracovníkmi alebo môžu znalostných pracovníkov riadiť. Preto je významné, aby poznali základné vzťahy, prepojenia a súvislosti znalostného manažmentu. Je vhodné, aby sa naučili správať sa k intelektuálnemu kapitálu ako k cennému zdroju schopností a skúsenosti znalostného pracovníka. Je tiež nevyhnutné aby pochopili, že znalostný pracovník je ľudská bytosť a pokiaľ nie je presvedčený o tom, že je užitočný a že si ho vážia, svoje znalosti zdieľať nebude. Pre zdieľanie znalostí je rozhodujúca spolupráca a preto je dôležité, aby si absolventi uvedomovali jej vzácnosť. Táto učebnica sa snaží poukázať práve na tieto skutočnosti. 

Z obsahu

Zoznam ilustrácií 
Zoznam tabuliek 
Predhovor 
1. Krátky úvod do základnej terminológie 
2. Znalostný manažment 
2. 1 Filozofický pohľad na základné pojmy 
2. 2 Znalostný manažment – historický prehľad 
2. 3 Definície pojmu „znalostný manažment“ 
2. 4 Hlavné témy znalostného manažmentu 
2. 5 Systém riadenia organizácie v kontexte znalostného manažmentu 
2. 6 Učiaca sa organizácia 
2. 7 Informačná spoločnosť a informačná ekonomika 
2. 8 Znalostná spoločnosť a znalostná ekonomika 
2. 9 Technologický pohľad na znalostný manažment 
3. Znalostný manažment pre knižnično-informačnú vedu 
Záver 
Použitá literatúra a poznámky


Manažérska informatika IV

Manažérska informatika IV

Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek, Eva Škorvagová
16,70SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM