Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu [Iveta Kubasáková, Marián Šulgan, Jaroslava Kubáňová] | edis.uniza.sk

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu
Iveta Kubasáková, Marián Šulgan, Jaroslava Kubáňová

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1700-414.00421.76

Kód výrobku: 401794

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Vysokoškolská učebnica: „Logistika v cestnej doprave a zasielateľstve“ by mala byť riešením pre mnohých absolventov, odborníkov pôsobiacich v zasielateľských a distribučných spoločnostiach. Z hľadiska existencie distribučných a zasielateľských spoločností je podstatné riešiť otázku individualizmu v poskytovaní služieb pre zákazníka. Spracovaná vysokoškolská učebnica doplní odbornú literatúru v uvedenej problematike, stane sa povinnou literatúrou pre odborné predmety v novo akreditovanom študijnom programe zasielateľstvo a logistika, v odbore Dopravné služby na FPEDAS ŽU. V neposlednom rade bude mať opodstatnený prínos i pre podnikateľskú sféru, ktorá sa zaoberá cestnou dopravou, zasielateľstvom a logistikou.

Z obsahu

1. ÚVOD DO LOGISTIKY 
 1.1. Základné pojmy
 1.2. Aplikácia logistiky na trhu
 1.3. Postavenie logistiky
 1.4. Funkcie a ciele logistiky 
 1.5. Úrovne pôsobnosti  podnikovej logistiky 
 1.6. Druhy podnikovej logistiky
 1.7. Logistické výkony
 1.8. Logistické náklady 
 1.9. Hlavné logistické činnosti 
2. DOPRAVA A ZASIELATEĽSTVO V LOGISTICKÝCH SYSTÉMOCH 
 2.1. Význam dopravy v logistických systémoch 
 2.2. Harmonizácia podmienok prepravného trhu 
 2.3. Vzťah logistiky a dopravnej politiky 
 2.4. Riadenie dopravy 
 2.5. Preprava tovaru nákladnou dopravou 
 2.6. Cestná doprava 
 2.7. Železničná doprava 
 2.8. Vodná doprava 
 2.9. Letecká doprava 
 2.10. Potrubná doprava 
 2.11. Kombinovaná doprava 
 2.12. Hodnotenie efektívnosti intermodálnej prepravy 
3. OBSTARÁVACIA LOGISTIKA 
 3.1. Nákupné stratégie
 3.2. Prvky nákupnej politiky (taktika) 
 3.3. Hodnotenie dodávateľov 
 3.4. Logistika nákupu 
 3.5. Faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodnutia
 3.6. Predikcie potrieb 
 3.7. Organizácia nákupu v podniku 
 3.8. Dodávateľsko – odberateľské vzťahy 
 3.9. Metóda normatívov 
 3.10.   Metóda matematickej optimalizácie 
 3.11. Právne aspekty zmlúv s dodávateľmi (prístupy JIT) 
4. DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA 
 4.1. Rozhodovanie o voľbe spôsobu prepravy a dopravcovi 
 4.2. Distribučné kanály a ich tvorba 
 4.3. Náklady na distribúciu 
 4.4. Preprava za zvláštnych podmienok
5. SKLADOVACIA LOGISTIKA 
 5.1. Druhy skladov
 5.2. Priebeh skladovacieho procesu
 5.3. Logistické centrá a objekty
 5.4. Rozmiestnenie skladov
 5.5. Informačný systém v skladovaní a manipulácii
 5.6. Balenie a ochrana tovaru pred poškodením počas prepravy
 5.7. Manipulácia s materiálom
6. LOGISTIKA V ZASIELATEĽSTVE 
 6.1. Príprava projektu distribučnej logistiky 
 6.2. Distribúcia - zabezpečenie rozvozu cestným dopravcom 
 6.3. Kalkulácia skladových operácií a manipulácie s tovarom 
 6.4. Zabezpečenie realizácie logistiky výpočtovou a komunikačnou  technikou 
 6.5. Ďalší rozvoj a skvalitňovanie zasielateľských logistických služieb
7. LOGISTICKÉ SYSTÉMY V ZASIELATEĽSTVE A CESTNEJ DOPRAVE 
 7.1. Členenie logistických systémov 
 7.2. Logistický systém Cross-docking 
 7.3. Logistický systém Just in Time 
 7.4. Logistický systém Efektívne reakcie zákazníka ECR 
 7.5. Logistický systém elektronickej výmeny dát EDI 
 7.6. Čiarový kód 
 7.7. RFID technológia 
 7.8. Logistický systém plynulého zásobovania CRP 
 7.9. Logistický systém plynulého zásobovania SFS 
 7.10. Logistický systém nakládky cestných súprav VFO 
8. REVERZNÁ A EKOLOGICKÁ LOGISTIKA
 8.1. História reverznej logistiky 
 8.2. Recyklácia prepravných obalov 
 8.3. Zavedenie ekologickej logistiky do podniku
 8.4. Enviromentálne systémy v podniku 
ZOZNAM SKRATIEK
LITERATÚRA Aeromechanics 1

Aeromechanics 1

Martin Bugaj
14,50SKLADOM

Finančný reporting a analýza

Finančný reporting a analýza

Viera Bartošová, Martina Paliderová, Jaroslav Jaroš, Erika Kovalov...
13,80SKLADOM

Integrované dopravné systémy

Integrované dopravné systémy

Bibiána Poliaková, Marián Gogola
21,00SKLADOM

Turbínový motor I. Teória a konštrukcia

Turbínový motor I. Teória a konštrukcia

Jozef Čerňan, Marian Hocko
27,00SKLADOM

Skúšanie cestných vozidiel 1 - schvaľovanie vozidiel

Skúšanie cestných vozidiel 1 - schvaľovanie vozidiel

Ľubomír Moravčík, Branislav Šarkan
21,30SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM