Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore [Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina] | edis.uniza.sk

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore
Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1702-825.20759.18

Kód výrobku: 401787

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Vzhľadom k rýchlemu rozvoju informatizácie podnikov a celej spoločnosti, sa digitálny marketing stáva neodmysliteľnou súčasťou podnikovej propagácie a komunikácie. V dnešnej digitálnej dobe prináša dobre realizovaný marketing alebo marketingová kampaň, realizovaná v online priestore, podnikom čoraz väčší úžitok ako kedykoľvek predtým. Zákazníci, ako aj potencionálny zákazníci podnikov čoraz radšej vyhľadávajú produkty či služby v online priestore, nakupujú online, komunikujú online, sledujú, komentujú produkty a služby online, atď. Podniky, ktoré nie sú online a nepracujú s online priestorom sa pripravujú o množstvo súčasných ale najmä budúcich klientov, ako aj možný zisk z nich. Práve z toho dôvodu vznikli nové technológie, nástroje a postupy, ktoré podnikom umožňujú efektívne realizovať v online priestore marketingové aktivity. Tieto dôvody, spolu s nezastaviteľným rozvojom v oblasti informačných a komunikačných technológií a snaha získať nové a prehĺbiť si súčasné poznatky, nás viedli k tvorbe tejto publikácie, ktorá by mala napomôcť študentom, podnikom, ale aj  širokej verejnosti pochopiť význam digitálneho marketingu.

Z obsahu

Ú V O D
1 POSUN TRADIČNÉHO MARKETINGU DO DIGITÁLNEHO MARKETINGU
1.1 Internet a jeho vplyv na marketing
1.2 Posun marketingového mixu do online prostredia
1.3 Otázky ku kapitole
1.4 Zoznam použitej literatúry
2 VÝZNAM DIGITÁLNEHO MARKETINGU
2.1 Súčasné chápanie digitálneho marketingu
2.2 Výhody zavedenia digitálneho marketingu do podniku
2.3 Reagovanie podniku na digitálny marketing
2.4 Otázky ku kapitole
2.5 Zoznam použitej literatúry
3 ZÁKLADNĚ NÁSTROJE, TECHNIKY A SPÔSOBY DIGITÁLNEHO MARKETINGU
3.1 Marketingová komunikácia na internete
3.2 Nástroje a metódy podpory marketingovej komunikácie v online priestore
3.3 Otázky ku kapitole
3.4 Zoznam použitej literatúry
4 CHARAKTERISTIKA ZÁKAZNÍKA V ONLINE PROSTREDÍ
4.1 Upútanie pozornosti online zákazníka
4.2 Model STDC
4.3 Otázky ku kapitole
4.4 Zoznam použitej literatúry
5 PODPORA PUBLIC RELATIONS PROSTREDNÍCTVOM DIGITÁLNEHO MARKETINGU
5.1 Nástroje vytvárajúce online PR
5.2 Plán online PR
5.3 Otázky ku kapitole
5.4 Zoznam použitej literatúry
6 WEBOVÉ PROSTREDIE
6.1 Bannerová reklama
6.2 Dizajn web stránky
6.3 Štruktúra web stránky
6.4 Copywriting
6.5 Diskusné fórum
6.6 Q&A portály
6.7 Blogy
6.8 Otázky ku kapitole
6.9 Zoznam použitých skratiek
6.10 Zoznam použitej literatúry
7 ÚVOD DO PPC
7.1 Google Ads
7.2 Facebook Ads
7.3 Ďalšie PPC platformy
7.4 Otázky ku kapitole
7.5 Zoznam použitých skratiek
7.6 Zoznam použitej literatúry
8 SOCIÁLNE MÉDIÁ
8.1 Sociálne siete
8.2 Facebook
8.3 YouTube
8.4 Instagram
8.5 Twitter
8.6 LinkedIn
8.7 Pinterest
8.8 Význam influencerov
8.9 Otázky ku kapitole
8.10 Zoznam použitých skratiek
8.11 Zoznam použitej literatúry
9 ELEKTRONICKÝ OBCHOD
9.1 Typy elektronického obchodu
9.2 Transakčné mechanizmy
9.3 E-shop
9.4 Výhody elektronického obchodovania
9.5 Otázky ku kapitole
9.6 Zoznam použitých skratiek
9.7 Zoznam použitej literatúry
10 DIGITÁLNY MARKETNIG V PROSTREDÍ MOBILNÝCH ZARIADENÍ
10.1 Nástroje mobilného marketingu
10.2 Trendy mobilného marketingu
10.3 Biznis modely marketingu pre mobilné zariadenia
10.4 Otázky ku kapitole
10.5 Zoznam použitých skratiek
10.6 Zoznam použitej literatúry
ZÁVER
ZOZNAM OBRÁZKOV
ZOZNAM TABULIEK


USB - Rýchly vývoj dátových modelov a aplikácií v prostredí Oracle APEX

USB - Rýchly vývoj dátových modelov a aplikácií v prostredí Oracle AP...

Karol Matiaško, Michal Kvet, Vojtech Vestenický, Veronika Šalgová
6,50SKLADOM

Rýchly vývoj dátových modelov a aplikácií v prostredí Oracle APEX

Rýchly vývoj dátových modelov a aplikácií v prostredí Oracle APEX

Karol Matiaško, Michal Kvet, Vojtech Vestenický, Veronika Šalgová
42,00SKLADOM

Algoritmická teória grafov

Algoritmická teória grafov

Stanislav Palúch
13,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Základy kybernetickej bezpečnosti

Základy kybernetickej bezpečnosti

Dušan Levický
14,20SKLADOM