Výpočet prevodov pre pohon dopravných a mobilných strojov [Ladislav Málik, Slavomír Hrček, Róbert Kohár, ] | edis.uniza.sk

Výpočet prevodov pre pohon dopravných a mobilných strojov
Ladislav Málik, Slavomír Hrček, Róbert Kohár,

Výpočet prevodov pre pohon dopravných a mobilných strojov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1691-529.50888.72

Kód výrobku: 401777

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Tematika predkladaná v tejto publikácii je zameraná na návrh všeobecného výpočtového modelu pre návrh základných parametrov prevodového mechanizmu postaveného na báze mechanického, hydraulického, hydromechanického a kombinované prenosové systémy, od ktorých sa vyžaduje zabezpečenie prenosu a transformácie mechanickej energie motora k pojazdu alebo k pracovnému orgánu stroja tak, aby sa dosiahli priaznivé technické a ekonomické ukazovatele pri dodržaní ekologických a iných kritérií. Publikácia obsahuje základné teoretické a praktické poznatky pre efektívne navrhovanie a konštruovanie prevodových mechanizmov. Jeho koncepcia je založená na využití fyzikálno-matematického modelovania prechodových procesov, v ktorých sa prevodový mechanizmus v prevádzke nachádza. Uvedené matematické modely a výpočtové postupy umožňujú výpočet, kinematických, dynamických a energetických parametrov. Obsah publikácie je určený konštruktérom v strojárskych podnikoch a odborným pracovníkom v aplikovanom výskume rozšíriť si poznatky o výpočte, o koncepčnom a konštrukčnom riešení mechanických, hydraulických, hydromechanických a kombinovaných prevodoviek a o súčasných vývojových trendoch v tomto odbore. Publikácia je ďalej určená študentom strojníckych fakúlt vysokých škôl, hlavne študentom študijného zamerania dopravná a manipulačná technika a konštruktérom prenosových systémov automobilov a mobilných pracovných strojov.

Z obsahu

  PREDHOVOR 
  POUŽITÉ OZNAČENIA A VELIČINY
1  PREVODOVÉ MECHANIZMY DOPRAVNÝCH MOBILNÝCH A PRACOVNÝCH STROJOV, ICH ROZDELENIE A TEÓRIA PRENOSU ENERGIE 
1.1 Zdroje mechanickej energie 
1.2 Základné prvky prevodového mechanizmu 
1.3 Základné charakteristiky prevodových mechanizmov 
1.4 Zaťaž mobilných pracovných strojov 
1.5 Maximálny prevodový pomer
1.6 Minimálny prevodový pomer 
1.7 Celkový kinematický rozsah prevodovky 
1.8 Charakteristiky pracovných strojov 
1.9 Spolupráca hnacieho agregátu so záťažou 
2. PREVODOVKY S TUHOU A TRECOU VÄZBOU PRENOSU ENERGIE 
2.1 Klasifikácia prevodových mechanizmov  s tuhou kinematickou väzbou 
2.2 Prevody s trecou väzbou 
3  VYBRANÉ STATE Z JEDNODUCHÝCH A DIFERENCIÁLNYCH MECHANICKÝCH PREVODOV
3.1 Stupňové prevodovky SP
3.2 Hriadeľové stupňové prevodovky HStP 
3.3 Planétové stupňové prevodovky PSP 
3.4 Dvojtokové stupňové prevodovky v stavbe mobilných strojov 
3.5 Transmisie strojov so skupinovým pohonom 
3.6 Porovnanie hriadeľových a planétových stupňových prevodoviek 
3.7 Prevody s plynulou zmenou prevodového pomeru – variátory 
4 HYDRODYNAMICKÉ PREVODY – HDP 
4.1 Všeobecná teória prenosu energie v HDP
4.2 Hydrodynamická spojka – HDS 
4.3 Hydrodynamická brzda – HDB 
4.4 Priestupnosť HDP a jej kritéria 
4.5 Hydromechanické prevodovky s hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu - HMPsHDM
5 HYDROSTATICKÉ  PREVODY – HSP 
5.1 Základné typy HSP a vzťahy pre prenos energie hydrostatickou cestou  
5.2 Hydrostatický prenos výkonu a základné princípy jeho riadenia 
5.3 Riadenie výstupných parametrov HSP 
5.4 Riadenie ďalších parametrov HSP 
5.5 Charakteristické hydrostatické obvody 
5.6 Hydraulické servomechanizmy  
6 DIFERENCIÁLNE PREVODY S PLYNULOU ALEBO STUPŇOVOU ZMENOU PREVODOVÉHO POMERU 
6.1 Štruktúra a základné parametre diferenciálov 
6.2 Všeobecná teória prenosu energie v jednotokových a diferenciálnych prevodoch s plynulou a stupňovou zmenou prevodového pomeru
6.3 Diferenciálne prevody s mechanickým variátorom DPsMV
6.4 Diferenciálne prevody s hydrodynamickým prevodom – DPsHDP
6.5 Hydrostaticko-mechanické prevody - HSMP
7 DYNAMICKÝ VÝPOČET TRANSMISIE S PLYNULOU A STUPŇOVOU ZMENOU PREVODOVÉHO POMERU
7.1 Všeobecný matematicko-fyzikálny model transmisie
7.2 Brzdenie s kombinovaným hydromechanickým prevodom – KHMVP
8 VŠEOBECNÝ VÝPOČTOVÝ MODEL JEDNO A VIAC TOKOVÝCH A DIFERENCIÁLNYCH PREVODOV SO STUPŇOVOU A PLYNULOU ZMENOU PREVODOVÉHO POMERU
8.1 Analýza prevodov s plynulou zmenou prevodového pomeru z pohľadu všeobecného modelu prenosu 
8.2 Analýza prevodových mechanizmov s vetvením výkonom 
8.3 Návrh všeobecného modelu transmisie s postupným a vetveným tokom výkonu 
8.4 Všeobecný model prevodu s postupným a deleným tokom výkonu s plynulou alebo stupňovou zmenou prevodového pomeru 
Literatúra 
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM